Visa allt om Caravanhallen Stockholm AB
Visa allt om Caravanhallen Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 252 376 250 914 202 550 194 755 216 050 226 429 250 677 184 125 187 992 160 311
Övrig omsättning 30 13 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 13 319 13 754 5 088 2 782 14 112 15 602 21 230 11 046 15 024 13 186
Resultat efter finansnetto 13 215 18 450 6 163 3 734 38 765 15 337 21 289 10 821 14 440 14 262
Årets resultat 10 643 12 456 5 809 814 32 483 8 574 13 265 7 172 8 629 11 256
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 684 39 648 44 320 42 854 11 434 5 850 31 388 13 589 13 216 11 678
Omsättningstillgångar 143 558 144 108 128 188 116 812 162 635 132 062 104 739 102 691 102 257 94 780
Tillgångar 184 241 183 755 172 508 159 667 174 069 137 912 136 127 116 280 115 473 106 458
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 124 500 113 857 105 901 104 592 108 278 76 681 73 595 65 041 62 440 58 348
Obeskattade reserver 19 806 21 007 19 194 21 365 20 399 17 087 13 504 10 355 9 673 7 750
Avsättningar (tkr) 0 223 669 1 115 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 39 935 48 668 46 744 32 594 45 392 44 144 49 028 40 884 43 359 40 359
Skulder och eget kapital 184 241 183 755 172 508 159 667 174 069 137 912 136 127 116 280 115 473 106 458
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 596 602 606 580 547 717 887 845 965 579
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 999 9 504 9 604 10 162 10 048 9 490 7 945 6 874 6 603 6 143
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 873 3 596 3 568 3 723 3 455 3 373 2 958 2 717 2 712 2 190
Utdelning till aktieägare 3 875 0 4 500 4 500 4 500 0 4 500 4 000 4 000 4 000
Omsättning 252 406 250 927 202 550 194 755 216 050 226 429 250 677 184 125 187 992 160 311
Nyckeltal
Antal anställda 28 32 30 30 33 28 25 22 22 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 013 7 841 6 752 6 492 6 547 8 087 10 027 8 369 8 545 7 287
Personalkostnader per anställd (tkr) 511 411 456 511 409 471 449 467 465 384
Rörelseresultat, EBITDA 13 538 13 929 5 285 3 025 14 459 16 007 21 709 11 483 15 413 13 635
Nettoomsättningförändring 0,58% 23,88% 4,00% -9,86% -4,58% -9,67% 36,15% -2,06% 17,27% -%
Du Pont-modellen 7,71% 10,15% 3,59% 2,43% 22,33% 11,36% 15,79% 9,73% 13,58% 13,56%
Vinstmarginal 5,63% 7,43% 3,06% 1,99% 17,99% 6,92% 8,58% 6,15% 8,34% 9,00%
Bruttovinstmarginal 12,92% 12,42% 12,22% 12,29% 16,31% 15,69% 15,26% 14,94% 16,35% 17,00%
Rörelsekapital/omsättning 41,06% 38,04% 40,21% 43,24% 54,27% 38,83% 22,22% 33,57% 31,33% 33,95%
Soliditet 75,96% 70,88% 70,07% 75,37% 70,84% 64,73% 61,37% 62,35% 60,10% 60,05%
Kassalikviditet 191,61% 134,74% 43,17% 39,98% 94,61% 30,06% 29,95% 36,73% 49,90% 66,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...