Visa allt om Erilant Aktiebolag
Visa allt om Erilant Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 697 6 287 6 225 5 554 6 162 5 228 3 906 4 056 3 531 2 805
Övrig omsättning 503 524 390 355 412 313 958 412 353 196
Rörelseresultat (EBIT) -93 374 310 -4 -372 11 -30 360 329 742
Resultat efter finansnetto 76 360 258 -60 -436 26 -49 335 323 746
Årets resultat 126 194 292 -82 -157 -9 -15 132 30 335
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 025 2 502 2 328 2 587 2 708 2 804 2 363 2 879 2 024 2 033
Omsättningstillgångar 4 116 3 768 3 770 3 661 3 473 3 684 3 272 2 909 2 837 2 114
Tillgångar 7 142 6 271 6 098 6 247 6 181 6 487 5 635 5 788 4 861 4 146
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 683 1 557 1 364 1 072 1 153 1 310 1 333 1 347 1 216 1 186
Obeskattade reserver 1 368 1 418 1 308 1 344 1 322 1 601 1 566 1 601 1 454 1 175
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 767 336 509 655 953 920 656 426 534 194
Kortfristiga skulder 3 323 2 960 2 918 3 177 2 753 2 655 2 080 2 414 1 657 1 592
Skulder och eget kapital 7 142 6 271 6 098 6 247 6 181 6 487 5 635 5 788 4 861 4 146
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 240 240 220 165 60 30 66
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 997 1 005 870 557 564 380 115 278 222 162
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 373 294 247 263 242 202 119 130 112 66
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 200 6 811 6 615 5 909 6 574 5 541 4 864 4 468 3 884 3 001
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 899 2 096 2 075 1 851 1 541 1 743 1 953 2 028 1 766 1 403
Personalkostnader per anställd (tkr) 458 437 374 357 265 261 171 203 153 155
Rörelseresultat, EBITDA 347 785 689 357 -22 325 244 617 565 982
Nettoomsättningförändring -9,38% 1,00% 12,08% -9,87% 17,87% 33,85% -3,70% 14,87% 25,88% -%
Du Pont-modellen 1,75% 6,30% 5,43% 0,37% -5,58% 1,03% -0,21% 6,82% 7,65% 18,40%
Vinstmarginal 2,19% 6,28% 5,32% 0,41% -5,60% 1,28% -0,31% 9,74% 10,54% 27,20%
Bruttovinstmarginal 54,13% 50,95% 48,06% 51,15% 40,10% 52,33% 33,85% 54,64% 43,98% 68,38%
Rörelsekapital/omsättning 13,92% 12,85% 13,69% 8,71% 11,68% 19,68% 30,52% 12,20% 33,42% 18,61%
Soliditet 38,51% 42,47% 39,10% 33,02% 34,42% 38,38% 44,14% 43,19% 46,55% 49,01%
Kassalikviditet 38,16% 28,11% 31,97% 23,92% 33,27% 41,24% 55,24% 49,63% 88,53% 59,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...