Visa allt om LAJROG Aktiebolag
Visa allt om LAJROG Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 860 1 654 2 494 2 358 2 844 4 202 3 333 2 517 2 355 4 256
Övrig omsättning - - - - - 64 84 - 77 -
Rörelseresultat (EBIT) -687 -829 126 -222 104 751 565 313 336 338
Resultat efter finansnetto -661 -460 -52 -470 64 1 752 544 94 262 418
Årets resultat 0 40 2 0 219 568 0 1 1 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 908 13 700 16 332 19 287 21 089 21 937 16 102 14 852 16 065 9 980
Omsättningstillgångar 2 750 2 805 1 715 1 463 1 253 3 186 1 101 1 496 1 603 1 418
Tillgångar 14 658 16 504 18 048 20 750 22 342 25 124 17 203 16 348 17 668 11 398
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 911 5 911 5 871 6 489 6 489 6 269 6 601 7 102 7 100 7 299
Obeskattade reserver 3 312 3 973 4 473 4 528 4 998 5 153 3 969 3 425 3 332 3 078
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 500 5 500 6 414 7 564 9 214 3 738 4 388 5 068 6 451 549
Kortfristiga skulder 1 935 1 120 1 290 2 169 1 642 9 963 2 245 754 784 472
Skulder och eget kapital 14 658 16 504 18 048 20 750 22 342 25 124 17 203 16 348 17 668 11 398
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 150 60 60 90 205
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 42 0 100 0 0 0 6 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 13 0 31 51 27 28 35 70
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 620 0 0 900 500 0 0
Omsättning 1 860 1 654 2 494 2 358 2 844 4 266 3 417 2 517 2 432 4 256
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 654 2 494 2 358 2 844 4 202 3 333 2 517 2 355 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 2 55 7 147 210 91 93 136 -
Rörelseresultat, EBITDA 1 105 1 463 1 797 1 596 1 808 1 892 1 765 1 506 1 288 877
Nettoomsättningförändring 12,45% -33,68% 5,77% -17,09% -32,32% 26,07% 32,42% 6,88% -44,67% -%
Du Pont-modellen -3,75% -1,84% 1,04% -0,82% 2,01% 7,63% 3,78% 2,05% 2,22% 3,88%
Vinstmarginal -29,57% -18,38% 7,54% -7,25% 15,82% 45,62% 19,53% 13,31% 16,65% 10,39%
Bruttovinstmarginal 62,96% 91,72% 79,91% 70,44% 70,39% 50,17% 54,85% 100,00% 100,00% 34,07%
Rörelsekapital/omsättning 43,82% 101,87% 17,04% -29,94% -13,68% -161,28% -34,32% 29,48% 34,78% 22,23%
Soliditet 51,13% 54,59% 51,86% 47,35% 45,53% 40,07% 55,37% 58,53% 53,76% 83,48%
Kassalikviditet 101,45% 190,89% 87,29% 37,62% 41,72% 19,88% 16,70% 101,06% 101,28% 131,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...