Visa allt om Partille Trä Aktiebolag
Visa allt om Partille Trä Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 18 130 15 508 13 068 13 187 14 898 13 925 15 716 19 144 20 329 16 847
Övrig omsättning - - 20 25 - 2 - 11 1 15
Rörelseresultat (EBIT) 185 223 15 -154 610 -47 28 174 639 263
Resultat efter finansnetto 177 223 15 -160 589 -21 227 367 738 186
Årets resultat 144 165 69 39 387 18 153 225 448 158
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 127 71 77 54 33 58 171 223 385 436
Omsättningstillgångar 4 320 4 685 4 266 3 943 3 693 4 495 3 962 4 386 4 015 3 864
Tillgångar 4 448 4 756 4 343 3 997 3 726 4 553 4 133 4 608 4 400 4 299
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 884 1 741 1 575 1 506 1 467 1 080 1 112 959 1 134 936
Obeskattade reserver 312 332 332 419 650 599 647 648 617 522
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 468 512 500 851 778 874
Kortfristiga skulder 2 251 2 684 2 435 2 072 1 141 2 362 1 874 2 150 1 872 1 968
Skulder och eget kapital 4 448 4 756 4 343 3 997 3 726 4 553 4 133 4 608 4 400 4 299
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 216 383 586 403 391
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 462 2 047 1 879 1 854 1 566 1 599 1 586 1 829 1 780 1 649
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 829 654 621 574 479 688 635 839 879 839
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 100 0 400 250
Omsättning 18 130 15 508 13 088 13 212 14 898 13 927 15 716 19 155 20 330 16 862
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 022 2 585 2 178 2 198 2 483 2 321 2 619 2 735 2 904 2 407
Personalkostnader per anställd (tkr) 559 459 425 413 348 425 445 474 446 420
Rörelseresultat, EBITDA 229 247 35 -137 650 -2 160 364 836 431
Nettoomsättningförändring 16,91% 18,67% -0,90% -11,48% 6,99% -11,40% -17,91% -5,83% 20,67% -%
Du Pont-modellen 4,25% 4,75% 0,41% -3,78% 16,59% -0,20% 6,34% 8,33% 17,18% 4,65%
Vinstmarginal 1,04% 1,46% 0,14% -1,15% 4,15% -0,06% 1,67% 2,01% 3,72% 1,19%
Bruttovinstmarginal 28,68% 30,26% 28,95% 29,06% 29,06% 27,42% 27,90% 27,75% 27,21% 30,56%
Rörelsekapital/omsättning 11,41% 12,90% 14,01% 14,19% 17,13% 15,32% 13,29% 11,68% 10,54% 11,25%
Soliditet 47,83% 42,05% 42,23% 45,40% 52,23% 33,42% 38,44% 30,94% 35,87% 30,52%
Kassalikviditet 75,74% 74,89% 71,70% 76,11% 102,10% 75,95% 90,07% 84,51% 98,77% 77,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...