Visa allt om Sundell & Hollstedt Mode Aktiebolag
Visa allt om Sundell & Hollstedt Mode Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 * 2006-12
Nettoomsättning 3 105 3 141 3 222 3 408 3 371 3 312 3 264 3 182 2 672 2 310
Övrig omsättning - 5 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -53 -13 71 -12 167 -5 229 60 187 14
Resultat efter finansnetto -60 -17 71 -18 157 -14 213 44 167 -10
Årets resultat -60 -17 46 -12 110 21 151 18 81 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 * 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 21 21 21 30 49 86 57 32 18
Omsättningstillgångar 766 991 1 060 992 883 776 748 703 632 654
Tillgångar 787 1 012 1 081 1 013 913 825 833 760 664 672
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 318 379 396 350 461 351 331 179 161 81
Obeskattade reserver 0 0 0 0 10 10 55 55 45 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 202 240 330 0
Kortfristiga skulder 468 634 686 663 441 464 246 285 278 592
Skulder och eget kapital 787 1 012 1 081 1 013 913 825 833 760 - 672
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 339 335 281 223 95 0 7 119
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 543 507 133 146 149 111 87 135 77 98
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 200 181 176 185 183 199 99 83 67 106
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
Omsättning 3 105 3 146 3 222 3 408 3 371 3 312 3 264 3 182 2 672 2 310
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 553 1 571 1 074 1 136 1 124 1 656 1 632 1 591 1 336 1 155
Personalkostnader per anställd (tkr) 409 381 241 234 234 291 192 155 118 182
Rörelseresultat, EBITDA -53 -13 71 -3 186 2 244 68 196 23
Nettoomsättningförändring -1,15% -2,51% -5,46% 1,10% 1,78% 1,47% 2,58% 19,09% 15,67% -%
Du Pont-modellen -6,73% -1,09% 6,57% -1,18% 18,29% -0,61% 27,49% 7,89% 28,31% 2,08%
Vinstmarginal -1,71% -0,35% 2,20% -0,35% 4,95% -0,15% 7,02% 1,89% 7,04% 0,61%
Bruttovinstmarginal 47,67% 47,31% 48,60% 43,28% 49,78% 47,43% 42,92% 38,50% 44,61% 43,51%
Rörelsekapital/omsättning 9,60% 11,37% 11,61% 9,65% 13,11% 9,42% 15,38% 13,14% 13,25% 2,68%
Soliditet 40,41% 37,45% 36,63% 34,55% 51,30% 43,44% 44,60% 28,76% 29,13% 12,05%
Kassalikviditet 61,54% 79,50% 80,03% 67,72% 39,91% 43,32% 101,63% 11,58% 30,94% 14,19%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-12: Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...