Visa allt om Feelgood Sjukvård AB
Visa allt om Feelgood Sjukvård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 37 142 35 930 32 298 35 879 46 607 47 692 53 878 60 802 55 488 55 053
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -424 101 -3 686 -1 637 2 736 2 003 5 904 4 821 2 799 2 179
Resultat efter finansnetto -380 139 -3 607 -1 583 2 743 2 015 5 920 4 834 2 738 2 113
Årets resultat -374 140 -2 800 -83 -257 1 476 4 342 3 461 1 935 1 511
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 187 353 423 619 652 674 434 604 578 685
Omsättningstillgångar 7 173 7 148 7 150 7 921 8 691 8 730 9 518 21 516 16 779 15 672
Tillgångar 7 360 7 501 7 573 8 540 9 343 9 403 9 952 22 120 17 357 16 357
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 161 535 395 194 278 135 120 120 21 151
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 250 750
Kortfristiga skulder 7 199 6 966 7 178 8 346 9 065 9 269 9 832 22 000 17 086 15 456
Skulder och eget kapital 7 360 7 501 7 573 8 540 9 343 9 403 9 952 22 120 17 357 16 357
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 16 048 15 374 14 384 15 295 19 565 20 460 22 180 24 897 23 075 23 261
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 540 6 015 5 943 6 412 7 960 8 589 9 555 11 352 10 702 10 835
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 37 142 35 930 32 298 35 879 46 607 47 692 53 878 60 802 55 488 55 053
Nyckeltal
Antal anställda 32 37 37 37 48 54 59 81 76 81
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 161 971 873 970 971 883 913 751 730 680
Personalkostnader per anställd (tkr) 717 586 557 593 581 545 545 453 453 428
Rörelseresultat, EBITDA -252 289 -3 458 -1 382 2 958 2 170 6 094 5 075 3 106 2 534
Nettoomsättningförändring 3,37% 11,25% -9,98% -23,02% -2,28% -11,48% -11,39% 9,58% 0,79% -%
Du Pont-modellen -5,16% 1,87% -47,63% -18,48% 29,47% 21,46% 59,58% 21,97% 16,24% 13,37%
Vinstmarginal -1,02% 0,39% -11,17% -4,40% 5,91% 4,23% 11,00% 7,99% 5,08% 3,97%
Bruttovinstmarginal 98,97% 98,87% 98,41% 97,62% 98,12% 98,22% 98,26% 98,33% 98,24% 98,38%
Rörelsekapital/omsättning -0,07% 0,51% -0,09% -1,18% -0,80% -1,13% -0,58% -0,80% -0,55% 0,39%
Soliditet 2,19% 7,13% 5,22% 2,27% 2,98% 1,44% 1,21% 0,54% 0,12% 0,92%
Kassalikviditet 98,53% 101,23% 98,36% 93,85% 95,00% 92,36% 95,06% 97,05% 96,96% 100,05%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...