Visa allt om D & B Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 55 529 64 963 65 596 45 986 41 072 52 787 58 364 44 776 35 561 25 830
Övrig omsättning 337 406 293 102 36 - 59 82 46 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 658 -2 454 2 138 1 849 2 847 2 587 5 720 2 814 2 010 1 539
Resultat efter finansnetto 2 637 -2 432 2 224 2 022 2 997 2 615 5 781 2 931 2 121 1 581
Årets resultat 2 550 -2 268 29 145 10 36 48 32 17 1 609
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 606 726 1 043 836 601 660 820 764 518 617
Omsättningstillgångar 12 482 16 089 20 239 17 544 20 481 20 913 25 330 18 612 11 153 9 461
Tillgångar 13 088 16 814 21 282 18 381 21 081 21 572 26 150 19 376 11 671 10 078
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 830 281 2 549 2 520 2 374 2 364 2 328 2 280 2 248 2 231
Obeskattade reserver 0 0 164 81 69 94 133 119 66 79
Avsättningar (tkr) 0 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 258 16 464 18 499 15 710 18 568 19 043 23 619 16 907 9 287 7 698
Skulder och eget kapital 13 088 16 814 21 282 18 381 21 081 21 572 26 150 19 376 11 671 10 078
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 604 674 665 720 585 574
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 332 9 560 9 408 7 269 5 593 5 833 6 044 5 222 3 580 3 393
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 866 3 315 3 480 2 684 2 261 2 481 2 643 2 287 1 768 1 523
Utdelning till aktieägare 2 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 55 866 65 369 65 889 46 088 41 108 52 787 58 423 44 858 35 607 25 830
Nyckeltal
Antal anställda 30 29 28 22 20 21 22 19 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 851 2 240 2 343 2 090 2 054 2 514 2 653 2 357 2 540 1 845
Personalkostnader per anställd (tkr) 489 458 481 465 433 440 440 445 436 404
Rörelseresultat, EBITDA 2 778 -2 343 2 309 2 032 2 993 2 747 5 878 2 944 2 167 1 698
Nettoomsättningförändring -14,52% -0,96% 42,64% 11,96% -22,19% -9,56% 30,35% 25,91% 37,67% -%
Du Pont-modellen 20,35% -14,33% 10,51% 11,03% 14,24% 12,14% 22,13% 15,35% 18,22% 15,73%
Vinstmarginal 4,80% -3,71% 3,41% 4,41% 7,31% 4,96% 9,92% 6,64% 5,98% 6,14%
Bruttovinstmarginal 33,74% 30,71% 30,14% 35,06% 37,48% 33,28% 33,04% 32,86% 63,97% 87,86%
Rörelsekapital/omsättning 4,01% -0,58% 2,65% 3,99% 4,66% 3,54% 2,93% 3,81% 5,25% 6,83%
Soliditet 21,62% 1,67% 12,58% 14,03% 11,50% 11,28% 9,28% 12,21% 19,67% 22,70%
Kassalikviditet 121,68% 97,72% 109,41% 111,67% 110,30% 109,82% 107,24% 110,08% 120,09% 122,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...