Visa allt om Investment Aktiebolaget Vapendragaren
Visa allt om Investment Aktiebolaget Vapendragaren

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 0
Resultat efter finansnetto 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -15 3
Årets resultat 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -15 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 220 220 220 220 220 220 220 220 220 0
Omsättningstillgångar 0 0 0 1 2 1 1 2 88 86
Tillgångar 220 220 220 221 222 221 221 222 308 86
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 150 150 152 153 154 155 155 156 158 73
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 70 0 69 68 68 66 66 66 151 13
Skulder och eget kapital 220 220 220 221 222 221 221 222 308 86
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 68,18% 68,18% 69,09% 69,23% 69,37% 70,14% 70,14% 70,27% 51,30% 84,88%
Kassalikviditet 0,00% -% 0,00% 1,47% 2,94% 1,52% 1,52% 3,03% 58,28% 661,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...