Visa allt om A-Com AB
Visa allt om A-Com AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 95 288 92 342 107 043 108 575 141 315 157 536 186 910 879 144 588 342 642 185
Övrig omsättning 387 243 373 590 2 467 237 621 1 642 854 3 108
Rörelseresultat (EBIT) 2 570 -16 799 -9 675 -17 659 -33 785 -14 028 -28 641 14 649 -787 11 569
Resultat efter finansnetto -1 687 -19 120 -12 188 -22 691 -41 405 -17 266 -32 759 5 830 -4 242 8 589
Årets resultat -1 676 -19 091 -11 833 -24 806 -56 195 -17 269 -32 792 6 089 -3 814 11 113
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 204 23 051 34 782 41 612 36 722 73 336 63 171 323 783 341 008 127 259
Omsättningstillgångar 35 841 30 746 26 979 43 533 26 019 47 683 59 119 157 323 202 638 124 997
Tillgångar 53 045 53 797 61 761 85 145 62 741 121 019 122 290 481 106 543 646 252 256
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 235 5 292 10 335 -7 955 -25 462 10 666 14 441 218 903 233 581 74 630
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 2 668 7 897 11 286 10 057 13 803
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 1 943 0 0
Långfristiga skulder 0 2 011 12 863 12 375 25 927 25 281 0 35 735 47 242 23 484
Kortfristiga skulder 33 810 46 494 38 563 80 725 62 276 82 404 99 952 213 239 252 766 140 339
Skulder och eget kapital 53 045 53 797 61 761 85 145 62 741 121 019 122 290 481 106 543 646 252 256
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-04
Löner till styrelse & VD 3 442 5 872 5 772 9 058 10 341 12 730 22 177 28 241 19 128 16 833
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 36 075 34 787 39 140 42 730 48 305 48 885 111 206 143 682 90 185 68 882
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 088 15 197 17 283 22 663 26 993 25 792 48 303 46 794 31 408 33 322
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 95 675 92 585 107 416 109 165 143 782 157 773 187 531 880 786 589 196 645 293
Nyckeltal
Antal anställda 90 86 91 100 116 124 271 330 327 193
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 059 1 074 1 176 1 086 1 218 1 270 690 2 664 1 799 3 327
Personalkostnader per anställd (tkr) 640 675 734 798 792 717 383 681 442 661
Rörelseresultat, EBITDA 2 672 -5 044 -6 705 -16 338 -12 153 -13 186 -27 830 20 346 9 478 15 684
Nettoomsättningförändring 3,19% -13,73% -1,41% -23,17% -10,30% -15,72% -78,74% 49,43% -% -%
Du Pont-modellen 5,54% -31,09% -15,09% -19,07% -53,80% -11,25% -23,18% 3,37% 0,32% 5,19%
Vinstmarginal 3,08% -18,11% -8,71% -14,96% -23,89% -8,65% -15,17% 1,84% 0,30% 2,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 32,80% 26,77%
Rörelsekapital/omsättning 2,13% -17,05% -10,82% -34,25% -25,66% -22,04% -21,85% -6,36% -8,52% -2,39%
Soliditet 36,26% 9,84% 16,73% -9,34% -40,58% 8,81% 11,81% 45,50% 42,97% 29,59%
Kassalikviditet 106,01% 66,13% 69,96% 53,93% 41,78% 57,86% 59,15% 73,78% 80,17% 89,07%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 4 667 4 974 3 962 5 626 10 919 2 237 3 385 5 912 3 534 3 166
Övrig omsättning 23 75 - 107 - - - 3 647 6
Rörelseresultat (EBIT) -1 677 -4 273 -5 931 -13 469 -12 639 -13 415 -18 864 -9 600 -5 995 -12 428
Resultat efter finansnetto -9 924 -6 646 -8 036 -25 424 -66 616 -33 463 -242 557 -14 019 -7 100 -16 585
Årets resultat -6 213 7 082 -14 069 -24 941 -66 492 -30 688 -244 370 -12 284 -6 692 -12 407
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 456 29 316 29 365 36 253 26 150 63 585 26 952 257 253 253 896 77 261
Omsättningstillgångar 61 435 52 655 47 242 42 541 79 745 92 309 100 097 110 390 119 618 142 959
Tillgångar 84 891 81 971 76 607 78 794 105 895 155 894 127 049 367 643 373 514 220 220
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 820 45 530 24 618 8 711 -8 629 37 554 23 508 228 962 237 662 81 393
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 11 40 1 118 482 715 0 624 495 739
Långfristiga skulder 0 2 000 12 823 11 060 25 216 24 330 0 17 697 24 356 124 781
Kortfristiga skulder 30 071 34 430 39 126 57 905 88 826 93 295 103 541 120 360 111 001 13 307
Skulder och eget kapital 84 891 81 971 76 607 78 794 105 895 155 894 127 049 367 643 373 514 220 220
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-04
Löner till styrelse & VD 1 499 2 483 2 436 3 984 3 862 3 800 9 991 5 376 3 348 4 044
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 963 698 729 1 300 3 560 740 0 0 0 1 936
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 962 742 1 251 2 478 637 3 399 4 385 3 329 1 958 3 221
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 690 5 049 3 962 5 733 10 919 2 237 3 385 5 915 4 181 3 172
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 4 6 9 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 556 1 658 991 938 1 213 746 1 128 1 971 1 178 1 055
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 079 863 1 150 1 361 1 559 2 690 4 889 2 838 1 836 3 146
Rörelseresultat, EBITDA -1 677 -4 260 -5 671 -12 616 -12 539 -13 405 -18 844 -9 557 -5 901 -12 250
Nettoomsättningförändring -6,17% 25,54% -29,58% -48,48% 388,11% -33,91% -42,74% 67,29% -% -%
Du Pont-modellen -6,36% -4,00% -5,84% -23,74% -55,35% -19,28% -184,93% -1,74% -0,80% -5,34%
Vinstmarginal -115,71% -65,98% -112,95% -332,46% -536,75% -1 343,54% -6 940,80% -108,46% -85,03% -371,51%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 672,04% 366,41% 204,85% -273,09% -83,17% -44,08% -101,74% -168,64% 243,83% 4 095,14%
Soliditet 64,58% 55,54% 32,14% 11,06% -8,15% 24,09% 18,50% 62,28% 63,63% 36,96%
Kassalikviditet 204,30% 152,93% 120,74% 73,47% 89,78% 98,94% 96,67% 91,72% 107,76% 1 074,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...