Visa allt om FUTURUM PROGRESSIO I ANDERSTORP AB
Visa allt om FUTURUM PROGRESSIO I ANDERSTORP AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 121 540 132 801 105 386 102 726 107 591 114 083 94 504 86 409 82 500 78 854
Övrig omsättning 949 498 3 764 667 830 843 939 1 295 1 072 29
Rörelseresultat (EBIT) 6 973 7 045 4 386 2 557 5 093 5 474 2 073 2 288 196 2 569
Resultat efter finansnetto 5 792 6 082 2 809 568 3 138 3 630 -157 -391 -1 493 1 214
Årets resultat 4 492 4 685 2 165 384 2 287 2 696 -102 -318 -1 197 844
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 730 23 039 21 214 35 047 36 433 36 766 37 732 37 420 38 358 24 423
Omsättningstillgångar 28 157 31 609 39 782 29 622 30 441 28 433 28 190 29 280 28 116 28 101
Tillgångar 79 887 54 647 60 996 64 670 66 874 65 200 65 922 66 700 66 473 52 524
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 801 17 827 14 892 12 787 12 404 10 114 8 479 8 499 8 816 10 313
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 234 2 681 2 311 2 685 2 626 2 268 1 546 1 869 1 951 2 270
Långfristiga skulder 18 340 6 650 1 020 11 238 11 294 15 480 17 686 19 871 19 684 8 585
Kortfristiga skulder 37 512 27 490 42 773 37 959 40 550 37 337 38 212 36 461 36 020 31 355
Skulder och eget kapital 79 887 54 647 60 996 64 670 66 874 65 200 65 922 66 700 66 473 52 524
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 155 1 153 1 785 1 134 1 109 1 060 1 020 1 058 1 717 1 515
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 13 230 12 546 12 138 12 735 12 494 12 396 10 672 10 912 9 665 9 061
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 4 786 5 537 4 383 4 445 4 925 4 988 4 284 4 603 5 042 4 168
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 122 489 133 299 109 150 103 393 108 421 114 926 95 443 87 704 83 572 78 883
Nyckeltal
Antal anställda 39 45 42 42 42 42 41 43 38 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 116 2 951 2 509 2 446 2 562 2 716 2 305 2 010 2 171 1 971
Personalkostnader per anställd (tkr) 541 433 457 446 441 445 390 418 435 377
Rörelseresultat, EBITDA 12 066 10 291 7 723 6 472 8 853 9 188 5 871 5 906 3 388 5 794
Nettoomsättningförändring -8,48% 26,01% 2,59% -4,52% -5,69% 20,72% 9,37% 4,74% 4,62% -%
Du Pont-modellen 8,73% 12,89% 7,23% 3,96% 7,62% 8,40% 3,14% 3,47% 0,33% 4,93%
Vinstmarginal 5,74% 5,30% 4,19% 2,49% 4,73% 4,80% 2,19% 2,68% 0,27% 3,28%
Bruttovinstmarginal 38,47% 35,67% 37,58% 38,27% 40,15% 40,30% 38,72% 39,71% 39,22% 43,48%
Rörelsekapital/omsättning -7,70% 3,10% -2,84% -8,12% -9,40% -7,80% -10,60% -8,31% -9,58% -4,13%
Soliditet 26,04% 32,62% 24,41% 19,77% 18,55% 15,51% 12,86% 12,74% 13,26% 19,63%
Kassalikviditet 48,77% 72,22% 66,32% 46,26% 34,15% 35,14% 36,03% 33,61% 46,08% 49,20%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 61 94 77 28 60 41 34 2 700 2 765
Övrig omsättning - 597 3 582 2 347 2 510 2 523 2 559 1 941 322 -
Rörelseresultat (EBIT) -82 425 2 169 462 835 964 846 355 -258 -116
Resultat efter finansnetto 2 918 3 071 1 521 -282 77 251 151 -424 22 -117
Årets resultat 3 000 3 059 1 094 0 43 232 151 1 22 60
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 800 5 839 5 882 18 292 18 603 18 324 18 874 19 182 19 469 5 705
Omsättningstillgångar 404 63 12 517 365 412 331 480 394 1 060 162
Tillgångar 6 204 5 901 18 399 18 657 19 016 18 655 19 354 19 576 20 529 5 867
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 305 4 305 2 996 2 401 2 401 2 358 3 186 3 185 3 184 3 462
Obeskattade reserver 553 637 645 527 494 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 8 788 9 644 10 500 11 356 12 526 13 000 0
Kortfristiga skulder 346 960 14 758 6 940 6 477 5 797 4 813 3 865 4 345 2 404
Skulder och eget kapital 6 204 5 901 18 399 18 657 19 016 18 655 19 354 19 576 20 529 5 867
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 1 717 1 515
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 1 068 997
Utdelning till aktieägare 0 2 000 0 0 0 0 0 150 0 300
Omsättning 0 658 3 676 2 424 2 538 2 583 2 600 1 975 3 022 2 765
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 900 922
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 943 878
Rörelseresultat, EBITDA -43 464 2 207 1 097 1 427 1 514 1 396 885 -131 -115
Nettoomsättningförändring -100,00% -35,11% 22,08% 175,00% -53,33% 46,34% 20,59% -98,74% -2,35% -%
Du Pont-modellen -% 58,04% 11,79% 2,48% 4,39% 5,17% 4,37% 1,81% 0,69% -1,98%
Vinstmarginal -% 5 614,75% 2 307,45% 600,00% 2 982,14% 1 606,67% 2 063,41% 1 044,12% 5,26% -4,20%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -1 470,49% -2 384,04% -8 538,96% -21 660,71% -9 110,00% -10 568,29% -10 208,82% -121,67% -81,08%
Soliditet 92,46% 81,37% 19,02% 14,95% 14,54% 12,64% 16,46% 16,27% 15,51% 59,01%
Kassalikviditet 116,76% 6,56% 84,82% 5,26% 6,36% 5,71% 9,97% 10,19% 24,40% 6,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...