Visa allt om Quality Systems i Malmö Aktiebolag
Visa allt om Quality Systems i Malmö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 45 1 62 58 58 77 46 53 27 74
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 -22 27 5 26 2 -49 -35 -52 -20
Resultat efter finansnetto 11 -22 27 -6 7 -8 -133 -60 -52 -6
Årets resultat 11 -22 27 -6 7 -8 -133 -60 -52 -6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 11 30 40 182 209 186
Omsättningstillgångar 81 73 92 82 75 59 46 38 114 174
Tillgångar 81 73 92 82 86 90 86 220 324 361
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 69 58 80 53 59 52 60 163 240 293
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 14 11 29 27 38 25 57 83 68
Skulder och eget kapital 81 73 92 82 86 90 86 220 324 361
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
Omsättning 45 1 62 58 58 77 46 53 27 74
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 11 -22 27 5 26 2 -49 -33 -50 -18
Nettoomsättningförändring 4 400,00% -98,39% 6,90% 0,00% -24,68% 67,39% -13,21% 96,30% -63,51% -%
Du Pont-modellen 13,58% -30,14% 29,35% 6,10% 30,23% 2,22% -56,98% -15,91% -16,05% -1,66%
Vinstmarginal 24,44% -2 200,00% 43,55% 8,62% 44,83% 2,60% -106,52% -66,04% -192,59% -8,11%
Bruttovinstmarginal 91,11% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 153,33% 5 900,00% 130,65% 91,38% 82,76% 27,27% 45,65% -35,85% 114,81% 143,24%
Soliditet 85,19% 79,45% 86,96% 64,63% 68,60% 57,78% 69,77% 74,09% 74,07% 81,16%
Kassalikviditet 675,00% 521,43% 836,36% 282,76% 277,78% 155,26% 184,00% 66,67% 137,35% 255,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...