Visa allt om Gripsholmshus Aktiebolag
Visa allt om Gripsholmshus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 62 108 76 130 49 93 92 146 116
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -16 52 92 65 98 17 30 14 76 94
Resultat efter finansnetto -16 52 93 65 99 17 29 14 76 94
Årets resultat 7 31 54 36 55 13 20 9 56 68
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 21 41 62 82 0
Omsättningstillgångar 427 458 428 341 301 184 175 122 208 218
Tillgångar 427 458 428 341 301 205 217 184 291 218
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 350 343 312 258 223 168 155 135 225 169
Obeskattade reserver 52 77 64 41 25 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 38 52 42 55 37 61 49 65 48
Skulder och eget kapital 427 458 428 341 301 205 217 184 291 218
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Omsättning 0 62 108 76 130 49 93 92 146 116
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -16 52 92 65 119 38 51 35 97 94
Nettoomsättningförändring -100,00% -42,59% 42,11% -41,54% 165,31% -47,31% 1,09% -36,99% 25,86% -%
Du Pont-modellen -% 11,35% 21,50% 19,06% 32,56% 8,29% 13,82% 7,61% 26,12% 43,12%
Vinstmarginal -% 83,87% 85,19% 85,53% 75,38% 34,69% 32,26% 15,22% 52,05% 81,03%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 677,42% 348,15% 393,42% 189,23% 300,00% 122,58% 79,35% 97,95% 146,55%
Soliditet 91,47% 88,00% 84,56% 84,52% 80,21% 81,95% 71,43% 73,37% 77,32% 77,52%
Kassalikviditet 1 708,00% 1 205,26% 823,08% 811,90% 547,27% 497,30% 286,89% 248,98% 320,00% 454,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...