Visa allt om Mittrevision Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 128 120 148 155 120 86 24 62 63 47
Övrig omsättning 60 27 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 66 68 56 41 34 35 -38 19 19 3
Resultat efter finansnetto 66 69 61 46 59 13 -38 19 18 3
Årets resultat 142 7 22 0 44 6 -6 2 1 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 480 821 1 341 561 469 353 322 177 199 238
Omsättningstillgångar 326 54 61 136 182 61 171 4 99 103
Tillgångar 806 875 1 402 696 651 414 493 182 298 342
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 340 198 191 169 169 125 119 124 123 122
Obeskattade reserver 30 145 86 53 7 7 0 32 17 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 436 531 1 124 474 476 282 374 25 159 220
Skulder och eget kapital 806 875 1 402 696 651 414 493 182 298 342
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 188 147 148 155 120 86 24 62 63 47
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 185 143 143 124 115 82 -27 58 58 42
Nettoomsättningförändring 6,67% -18,92% -4,52% 29,17% 39,53% 258,33% -61,29% -1,59% 34,04% -%
Du Pont-modellen 8,19% 7,89% 4,35% 6,61% 9,06% 3,14% -7,71% 10,44% 6,71% 1,17%
Vinstmarginal 51,56% 57,50% 41,22% 29,68% 49,17% 15,12% -158,33% 30,65% 31,75% 8,51%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -85,94% -397,50% -718,24% -218,06% -245,00% -256,98% -845,83% -33,87% -95,24% -248,94%
Soliditet 45,09% 35,55% 18,41% 29,89% 26,75% 31,44% 24,14% 80,79% 45,38% 35,67%
Kassalikviditet 74,77% 10,17% 5,43% 28,69% 38,24% 21,63% 45,72% 16,00% 62,26% 46,82%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...