Visa allt om CREA Claes Berg Aktiebolag
Visa allt om CREA Claes Berg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 -8 -8 -7 -7 -9 -7 -5 -6 -3
Resultat efter finansnetto -15 -13 -10 -14 -13 -14 -12 -10 -11 -7
Årets resultat -15 -13 -10 11 -13 -14 -12 -10 -11 -7
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 1 220 210 0 0 0
Tillgångar 485 485 485 485 485 1 705 695 485 485 485
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 90 105 104 114 103 107 106 103 63 74
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 311 310 262 311 311 321 321 326 377 376
Kortfristiga skulder 85 71 119 59 70 1 278 269 56 45 34
Skulder och eget kapital 485 485 485 485 485 1 705 695 485 485 485
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -9 -8 -8 -7 -7 -9 -7 -5 -6 -3
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 18,56% 21,65% 21,44% 23,51% 21,24% 6,28% 15,25% 21,24% 12,99% 15,26%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 95,46% 78,07% 0,00% 0,00% 0,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...