Visa allt om Gobilind Fastighets AB
Visa allt om Gobilind Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 597 1 605 1 672 1 567 1 824 2 906 2 527 2 137 1 489 0
Övrig omsättning - - - - - 24 1 743 - - 1 441
Rörelseresultat (EBIT) 217 287 520 342 784 1 710 2 788 875 770 718
Resultat efter finansnetto -329 3 665 -3 -373 10 1 317 2 360 -73 133 317
Årets resultat 139 3 558 29 17 51 1 440 1 911 65 262 410
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 413 37 778 34 431 30 262 30 877 31 334 32 057 28 501 29 036 24 776
Omsättningstillgångar 5 514 97 1 081 27 186 128 1 917 26 527 78
Tillgångar 44 927 37 875 35 512 30 288 31 063 31 461 33 973 28 528 29 562 24 854
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 111 5 973 3 015 1 638 1 622 1 570 1 560 1 492 1 485 1 475
Obeskattade reserver 905 300 194 274 394 453 1 095 1 335 1 515 1 763
Avsättningar (tkr) 0 0 0 1 347 1 392 1 436 1 481 1 526 1 571 1 615
Långfristiga skulder 28 454 23 173 17 094 15 390 16 904 25 238 26 548 23 422 22 941 18 984
Kortfristiga skulder 9 458 8 430 15 210 11 639 10 752 2 763 3 289 754 2 051 1 017
Skulder och eget kapital 44 927 37 875 35 512 30 288 31 063 31 461 33 973 28 528 29 562 24 854
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 597 1 605 1 672 1 567 1 824 2 930 4 270 2 137 1 489 1 441
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 478 1 478 1 370 1 142 1 651 2 529 3 505 1 511 1 406 1 354
Nettoomsättningförändring -0,50% -4,01% 6,70% -14,09% -37,23% 15,00% 18,25% 43,52% -% -%
Du Pont-modellen 0,49% 11,32% 1,47% 1,13% 2,53% 5,44% 8,21% 3,07% 2,60% -%
Vinstmarginal 13,65% 267,10% 31,16% 21,83% 43,04% 58,84% 110,33% 40,95% 51,71% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 77,84% 76,60% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -246,96% -519,19% -845,04% -741,03% -579,28% -90,67% -54,29% -34,07% -102,35% -%
Soliditet 15,17% 16,39% 8,92% 6,07% 6,16% 6,05% 6,97% 8,60% 8,71% 11,04%
Kassalikviditet 58,30% 1,15% 7,11% 0,23% 1,73% 4,63% 58,29% 3,45% 1,32% 7,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...