Visa allt om Metafor Vision AB
Visa allt om Metafor Vision AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 869 1 129 1 299 1 286 1 234 1 337 2 401 2 150 1 963 1 343
Övrig omsättning 79 79 80 79 79 86 40 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 435 -276 -202 -186 29 -202 810 792 315 -310
Resultat efter finansnetto 437 -350 -255 -248 -41 -234 806 926 333 -276
Årets resultat 246 -68 -71 -68 -23 -54 422 481 191 -58
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 977 4 964 5 048 5 157 5 222 5 306 5 153 191 1 327 2 388
Omsättningstillgångar 1 704 1 157 1 484 1 606 1 875 1 911 2 970 4 310 2 221 1 199
Tillgångar 6 682 6 122 6 532 6 763 7 098 7 217 8 123 4 501 3 548 3 587
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 343 3 096 3 165 3 236 3 304 3 326 3 766 3 464 2 983 2 945
Obeskattade reserver 118 3 285 469 648 680 861 645 436 394
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 900 2 900 2 900 2 900 3 000 3 000 3 000 0 0 0
Kortfristiga skulder 320 122 182 158 146 211 496 391 129 249
Skulder och eget kapital 6 682 6 122 6 532 6 763 7 098 7 217 8 123 4 501 3 548 3 587
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 20
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 630 556 592 484 147 460 380 217 306 275
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 199 176 185 164 46 145 111 71 99 105
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 386 120 0 153
Omsättning 1 948 1 208 1 379 1 365 1 313 1 423 2 441 2 150 1 963 1 343
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 3 3 2 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 935 376 433 429 411 446 1 201 2 150 1 963 672
Personalkostnader per anställd (tkr) 426 254 268 224 78 211 264 329 432 207
Rörelseresultat, EBITDA 531 -212 -131 -116 101 -152 928 833 360 -275
Nettoomsättningförändring 65,54% -13,09% 1,01% 4,21% -7,70% -44,31% 11,67% 9,53% 46,17% -%
Du Pont-modellen 7,14% -4,38% -2,76% -2,16% 0,92% -2,45% 10,41% 21,13% 11,25% -6,75%
Vinstmarginal 25,52% -23,74% -13,86% -11,35% 5,27% -13,24% 35,24% 44,23% 20,33% -18,02%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 97,69% 99,61% 98,54% 99,55% 98,58% 99,16% 99,24% 94,64%
Rörelsekapital/omsättning 74,05% 91,67% 100,23% 112,60% 140,11% 127,15% 103,04% 182,28% 106,57% 70,74%
Soliditet 51,41% 50,61% 51,86% 52,96% 53,28% 53,03% 54,17% 87,28% 92,92% 90,01%
Kassalikviditet 532,50% 948,36% 815,38% 1 016,46% 1 284,25% 905,69% 598,79% 1 102,30% 1 721,71% 481,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...