Visa allt om Aktiebolaget Björkallén
Visa allt om Aktiebolaget Björkallén

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 562 509 441 441 441 296 267 362 306 275
Övrig omsättning - 745 - - - 1 684 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -127 673 -34 -48 -4 1 338 -13 86 111 73
Resultat efter finansnetto -172 713 -119 -128 -83 1 242 -85 0 28 19
Årets resultat -172 -115 -119 -128 -83 1 242 -85 1 28 19
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 028 3 944 4 584 4 690 3 513 3 477 2 373 2 146 2 215 2 283
Omsättningstillgångar 1 254 1 574 146 142 173 385 360 169 164 24
Tillgångar 5 282 5 518 4 730 4 832 3 686 3 862 2 733 2 315 2 378 2 308
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 823 996 1 111 1 230 75 158 72 156 155 138
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 432 2 472 2 312 2 352 2 392 2 432 2 472 1 888 1 568 1 500
Kortfristiga skulder 2 026 2 050 1 307 1 250 1 219 1 272 189 271 655 670
Skulder och eget kapital 5 282 5 518 4 730 4 832 3 686 3 862 2 733 2 315 2 378 2 308
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 190 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 265 0 139 142 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 32 19 13 14 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 562 1 254 441 441 441 1 980 267 362 306 275
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 562 509 441 441 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 298 209 153 156 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -47 758 72 58 102 1 406 56 155 180 142
Nettoomsättningförändring 10,41% 15,42% 0,00% 0,00% 48,99% 10,86% -26,24% 18,30% 11,27% -%
Du Pont-modellen -2,40% 13,88% -0,70% -0,87% 0,05% 34,65% -0,48% 3,71% 4,67% 3,16%
Vinstmarginal -22,60% 150,49% -7,48% -9,52% 0,45% 452,03% -4,87% 23,76% 36,27% 26,55%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -137,37% -93,52% -263,27% -251,25% -237,19% -299,66% 64,04% -28,18% -160,46% -234,91%
Soliditet 15,58% 18,05% 23,49% 25,46% 2,03% 4,09% 2,63% 6,74% 6,52% 5,98%
Kassalikviditet 61,90% 76,78% 11,17% 11,36% 14,19% 30,27% 190,48% 62,36% 25,04% 3,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...