Visa allt om Repus Ventilation Aktiebolag
Visa allt om Repus Ventilation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 610 5 397 5 405 5 801 4 758 4 852 3 235 10 885 13 265 12 884
Övrig omsättning 54 225 11 - 11 46 36 80 43 134
Rörelseresultat (EBIT) -56 -434 34 -4 -67 -436 -42 1 206 1 566 696
Resultat efter finansnetto 4 -455 110 94 -54 -338 82 1 421 1 485 794
Årets resultat 158 -322 110 94 -54 -338 86 1 048 1 055 1 107
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 378 403 389 557 558 636 626 217 290 300
Omsättningstillgångar 1 619 1 649 1 684 2 401 2 141 1 842 1 815 3 169 8 424 7 646
Tillgångar 1 997 2 052 2 073 2 958 2 698 2 478 2 442 3 386 8 714 7 946
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 191 1 033 504 394 300 353 691 605 604 4 227
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 20 20 20 0 50 50 200
Långfristiga skulder 127 300 816 1 321 92 62 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 679 719 753 1 222 2 287 2 042 1 750 2 731 8 060 3 519
Skulder och eget kapital 1 997 2 052 2 073 2 958 2 698 2 478 2 442 3 386 8 714 7 946
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 360 139 694 781 589
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 782 579 527 569 586 455 137 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 328 243 247 258 267 302 144 451 258 354
Utdelning till aktieägare 0 0 210 0 0 0 0 0 0 3 620
Omsättning 5 664 5 622 5 416 5 801 4 769 4 898 3 271 10 965 13 308 13 018
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 805 2 699 2 703 2 901 2 379 1 617 1 078 5 443 6 633 6 442
Personalkostnader per anställd (tkr) 567 429 417 435 456 393 162 578 611 539
Rörelseresultat, EBITDA -56 -374 90 107 19 -313 0 1 278 1 653 805
Nettoomsättningförändring 3,95% -0,15% -6,83% 21,92% -1,94% 49,98% -70,28% -17,94% 2,96% -%
Du Pont-modellen 0,20% -17,59% 5,31% 3,18% -2,04% -13,60% 3,40% 43,35% 19,34% 10,81%
Vinstmarginal 0,07% -6,69% 2,04% 1,62% -1,16% -6,95% 2,57% 13,49% 12,70% 6,67%
Bruttovinstmarginal 45,33% 53,96% 55,63% 54,03% 53,78% 54,99% 55,61% 47,46% 38,81% 37,53%
Rörelsekapital/omsättning 16,76% 17,23% 17,22% 20,32% -3,07% -4,12% 2,01% 4,02% 2,74% 32,03%
Soliditet 59,64% 50,34% 24,31% 13,32% 11,12% 14,25% 28,30% 17,87% 6,93% 53,20%
Kassalikviditet 199,85% 190,68% 184,59% 169,23% 74,20% 82,91% 103,71% 116,04% 104,52% 217,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...