Visa allt om Fröjds Specialtransporter AB
Visa allt om Fröjds Specialtransporter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 745 4 826 5 296 5 903 6 308 5 427 4 733 5 564 8 705 6 687
Övrig omsättning 16 946 74 15 1 336 - 132 2 694 - 157
Rörelseresultat (EBIT) 434 670 -89 9 1 687 557 170 2 448 1 017 914
Resultat efter finansnetto 431 630 -59 -92 1 584 487 132 2 555 998 776
Årets resultat 839 935 444 125 408 554 318 668 395 271
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 888 5 613 7 110 8 178 8 288 5 310 6 355 5 138 6 349 5 470
Omsättningstillgångar 3 742 3 153 2 576 3 387 2 855 4 029 2 904 2 971 3 003 2 687
Tillgångar 8 630 8 766 9 686 11 566 11 143 9 339 9 259 8 109 9 352 8 157
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 732 2 393 1 958 2 014 1 888 1 981 1 427 1 609 1 441 1 045
Obeskattade reserver 3 392 4 047 4 622 5 225 5 487 4 507 4 739 5 047 3 377 2 887
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 318 1 106 1 641 1 718 1 848 1 213 1 630 250 2 254 1 966
Kortfristiga skulder 2 189 1 220 1 465 2 609 1 919 1 638 1 463 1 203 2 280 2 258
Skulder och eget kapital 8 630 8 766 9 686 11 566 11 143 9 339 9 259 8 109 9 352 8 157
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 573 562 552 535 525 512 511 419
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 020 1 183 649 853 897 707 611 637 1 151 924
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 612 648 680 740 756 699 672 675 787 472
Utdelning till aktieägare 500 500 500 500 0 500 0 500 500 0
Omsättning 4 761 5 772 5 370 5 918 7 644 5 427 4 865 8 258 8 705 6 844
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 4 5 5 4 4 4 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 582 1 207 1 324 1 181 1 262 1 357 1 183 1 391 1 451 1 337
Personalkostnader per anställd (tkr) 552 461 480 435 447 490 458 465 413 366
Rörelseresultat, EBITDA 1 575 2 031 1 540 1 659 3 321 1 601 1 286 3 824 2 557 2 158
Nettoomsättningförändring -1,68% -8,87% -10,28% -6,42% 16,23% 14,66% -14,94% -36,08% 30,18% -%
Du Pont-modellen 5,31% 7,72% 0,29% 0,58% 15,31% 6,15% 2,06% 33,20% 12,55% 11,43%
Vinstmarginal 9,65% 14,03% 0,53% 1,14% 27,05% 10,58% 4,04% 48,38% 13,49% 13,94%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 70,12% 61,93% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 32,73% 40,05% 20,98% 13,18% 14,84% 44,06% 30,45% 31,78% 8,31% 6,42%
Soliditet 62,31% 63,31% 57,44% 50,71% 53,23% 56,78% 53,13% 64,65% 41,41% 38,29%
Kassalikviditet 170,95% 258,44% 175,84% 129,82% 148,78% 245,97% 198,50% 246,97% 131,71% 119,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...