Visa allt om JPV Teknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 788 796 708 110 462 620 240 600 670 530
Övrig omsättning - - 179 1 172 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 124 58 225 1 253 359 335 -72 171 269 215
Resultat efter finansnetto 127 64 233 1 252 359 335 -75 170 266 214
Årets resultat 70 77 189 723 247 161 46 167 291 201
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 354 204 0 0 173 262 292 589 798 1 152
Omsättningstillgångar 654 955 1 332 2 208 805 819 315 470 788 390
Tillgångar 1 009 1 159 1 332 2 208 978 1 081 606 1 059 1 586 1 542
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 192 392 315 916 393 346 185 389 608 598
Obeskattade reserver 675 641 681 694 425 415 318 499 657 798
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 142 125 336 598 160 320 103 171 321 145
Skulder och eget kapital 1 009 1 159 1 332 2 208 978 1 081 606 1 059 1 586 1 542
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 422 477 426 0 0 - - - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 145 144 137 0 0 - - - - 0
Utdelning till aktieägare 0 270 0 790 200 200 0 250 386 210
Omsättning 788 796 887 1 282 462 620 240 600 670 530
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 - - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 788 796 708 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 580 654 582 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 149 58 225 1 253 448 547 226 584 657 488
Nettoomsättningförändring -1,01% 12,43% 543,64% -76,19% -25,48% 158,33% -60,00% -10,45% 26,42% -%
Du Pont-modellen 12,59% 5,61% 17,57% 56,75% 36,71% 30,99% -11,88% 16,15% 16,96% 13,94%
Vinstmarginal 16,12% 8,17% 33,05% 1 139,09% 77,71% 54,03% -30,00% 28,50% 40,15% 40,57%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 93,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 64,97% 104,27% 140,68% 1 463,64% 139,61% 80,48% 88,33% 49,83% 69,70% 46,23%
Soliditet 71,21% 76,96% 63,53% 64,65% 72,21% 60,30% 69,20% 70,66% 68,16% 76,04%
Kassalikviditet 460,56% 764,00% 396,43% 369,23% 503,12% 255,94% 305,83% 274,85% 245,48% 268,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...