Visa allt om M. Stenqvist Aktiebolag
Visa allt om M. Stenqvist Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 32 35 66 189 373 69 167 241 242 294
Övrig omsättning 14 - - 153 228 - - - 8 1
Rörelseresultat (EBIT) -69 -138 -46 193 280 -69 -37 33 22 47
Resultat efter finansnetto 51 -20 -52 188 272 -69 -36 34 15 47
Årets resultat 30 4 9 112 158 -69 1 18 14 33
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 268 161 654 669 297 112 43 68 98 54
Omsättningstillgångar 159 237 74 62 340 101 119 174 159 222
Tillgångar 427 397 728 731 637 213 162 243 256 276
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 389 359 355 346 234 76 145 184 186 192
Obeskattade reserver 38 26 51 115 80 0 0 39 36 50
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 275 208 209 126 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 12 47 62 115 12 17 20 35 35
Skulder och eget kapital 427 397 728 731 637 213 162 243 256 276
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 24 59 70 90
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 63 2 18 96 21 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 7 4 7 18 6 9 29 32 35
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 40 20 20
Omsättning 46 35 66 342 601 69 167 241 250 295
Nyckeltal
Antal anställda 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 18 33 95 187 35 84 121 121 147
Personalkostnader per anställd (tkr) - 37 5 38 60 15 21 54 61 72
Rörelseresultat, EBITDA -31 -94 -2 223 354 -48 -15 62 47 69
Nettoomsättningförändring -8,57% -46,97% -65,08% -49,33% 440,58% -58,68% -30,71% -0,41% -17,69% -%
Du Pont-modellen 11,94% -4,79% -6,32% 26,81% 44,11% -32,39% -22,22% 13,99% 8,98% 17,03%
Vinstmarginal 159,38% -54,29% -69,70% 103,70% 75,34% -100,00% -21,56% 14,11% 9,50% 15,99%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,12% 100,00% 100,00% 100,00% 99,59% 99,32%
Rörelsekapital/omsättning 493,75% 642,86% 40,91% 0,00% 60,32% 128,99% 61,08% 63,90% 51,24% 63,61%
Soliditet 98,04% 95,54% 54,23% 58,93% 45,99% 35,68% 89,51% 87,28% 82,78% 82,61%
Kassalikviditet 15 900,00% 1 975,00% 157,45% 100,00% 295,65% 841,67% 700,00% 870,00% 454,29% 634,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...