Visa allt om Sandblom i Södertälje Aktiebolag
Visa allt om Sandblom i Södertälje Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 8 30 43 170 26 48 241 301
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -15 -3 4 5 -53 -17 -3 8 -37
Resultat efter finansnetto 761 -15 -4 3 1 -56 -11 -12 42 -1
Årets resultat 761 -15 -4 3 1 -56 -11 -12 42 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 344 3 3 1 4 10 17 13 28 44
Omsättningstillgångar 476 66 51 64 58 58 109 117 170 186
Tillgångar 821 69 54 65 62 68 126 130 198 230
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 821 60 50 55 52 51 106 118 180 138
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 9 4 11 10 17 19 13 18 92
Skulder och eget kapital 821 69 54 65 62 68 126 130 198 230
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 136 1 1 139 226
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 1 2 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 219 0 0 37 52
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 8 30 43 170 26 48 241 301
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 1 1 1 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 30 43 170 - - 241 301
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 1 2 178 - - 176 279
Rörelseresultat, EBITDA 0 -15 -3 5 6 -49 -13 2 13 -31
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -73,33% -30,23% -74,71% 553,85% -45,83% -80,08% -19,93% -%
Du Pont-modellen -% -% -5,56% 6,15% 8,06% -77,94% -7,94% 0,00% 21,72% -0,43%
Vinstmarginal -% -% -37,50% 13,33% 11,63% -31,18% -38,46% 0,00% 17,84% -0,33%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 97,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 587,50% 176,67% 111,63% 24,12% 346,15% 216,67% 63,07% 31,23%
Soliditet 100,00% 86,96% 92,59% 84,62% 83,87% 75,00% 84,13% 90,77% 90,91% 60,00%
Kassalikviditet -% 733,33% 1 275,00% 581,82% 580,00% 341,18% 573,68% 900,00% 944,44% 202,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...