Visa allt om Lohrién Aktiebolag
Visa allt om Lohrién Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 110 0 205 20 90 0 0 0 116
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 103 -8 196 -15 83 -6 -1 -6 110
Resultat efter finansnetto -9 99 -8 196 -15 83 -6 -5 -6 109
Årets resultat -9 78 -8 148 -15 65 -6 -5 -6 80
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 20 54 21 262 5 5 8 7 4 4
Tillgångar 20 54 21 262 5 5 8 7 4 4
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 14 -65 -56 -59 -44 -109 -103 -98 -92
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 231 15 0 107 100 32 25
Kortfristiga skulder 15 40 85 87 49 49 10 10 70 72
Skulder och eget kapital 20 54 21 262 5 5 8 7 4 4
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 110 0 205 20 90 0 0 0 116
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -8 103 -8 196 -15 83 -6 -1 -6 110
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -100,00% 925,00% -77,78% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% 190,74% -% 74,81% -300,00% 1 660,00% -% -% -% 2 750,00%
Vinstmarginal -% 93,64% -% 95,61% -75,00% 92,22% -% -% -% 94,83%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 12,73% -% 85,37% -220,00% -48,89% -% -% -% -58,62%
Soliditet 25,00% 25,93% -309,52% -21,37% -1 180,00% -880,00% -1 362,50% -1 471,43% -2 450,00% -2 300,00%
Kassalikviditet 133,33% 135,00% 24,71% 301,15% 10,20% 10,20% 80,00% 70,00% 5,71% 5,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...