Visa allt om Förvaltningsaktiebolaget Domkraften
Visa allt om Förvaltningsaktiebolaget Domkraften

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - 4 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 -13 -16 -13 -15 -17 -16 -21 -13 -19
Resultat efter finansnetto 403 107 -220 -61 353 251 469 -132 -240 -263
Årets resultat 403 107 -220 -61 353 251 469 -132 -240 -263
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Omsättningstillgångar 1 793 1 515 1 382 1 552 1 585 1 194 927 446 558 854
Tillgångar 1 943 1 665 1 532 1 702 1 735 1 344 1 077 596 708 1 004
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 722 318 211 431 491 139 -112 -581 -448 -208
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 489 524 499 448 417 339 323 311 290 368
Kortfristiga skulder 733 823 823 823 827 867 867 867 867 844
Skulder och eget kapital 1 943 1 665 1 532 1 702 1 735 1 344 1 077 596 708 1 004
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -15 -13 -16 -13 -15 -17 -16 -21 -13 -19
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 37,16% 19,10% 13,77% 25,32% 28,30% 10,34% -10,40% -97,48% -63,28% -20,72%
Kassalikviditet 244,61% 184,08% 167,92% 188,58% 191,66% 137,72% 106,92% 51,44% 64,36% 101,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...