Visa allt om Circius Aktiebolag
Visa allt om Circius Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 135 135 270 135 135 135 135 227
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 16 16 32 16 16 35 16 27
Resultat efter finansnetto 0 0 16 16 33 16 16 36 16 26
Årets resultat 0 0 13 12 24 12 14 26 12 19
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 275 129 127 111 76 0
Omsättningstillgångar 228 231 236 228 89 59 55 55 55 163
Tillgångar 228 231 236 228 364 188 182 166 130 163
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 228 228 228 215 203 179 167 153 127 127
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Kortfristiga skulder 0 4 8 13 161 9 15 10 0 3
Skulder och eget kapital 228 231 236 228 364 188 182 166 130 163
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 135 135 270 135 135 135 135 227
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 16 16 32 16 16 35 16 27
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 0,00% -50,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% -40,53% -%
Du Pont-modellen -% -% 6,78% 7,02% 8,79% 8,51% 8,79% 21,69% 12,31% 16,56%
Vinstmarginal -% -% 11,85% 11,85% 11,85% 11,85% 11,85% 26,67% 11,85% 11,89%
Bruttovinstmarginal -% -% 11,85% 11,85% 11,85% 11,85% 11,85% 25,93% 11,85% 11,89%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 168,89% 159,26% -26,67% 37,04% 29,63% 33,33% 40,74% 70,48%
Soliditet 100,00% 98,70% 96,61% 94,30% 55,77% 95,21% 91,76% 93,47% 99,35% 79,24%
Kassalikviditet -% 5 775,00% 2 950,00% 1 753,85% 55,28% 655,56% 366,67% 550,00% -% 5 433,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...