Visa allt om Takbalken AB
Visa allt om Takbalken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 844 1 041 1 165 1 309 1 269 829 632 684 855 1 070
Övrig omsättning 9 - - - 4 865 827 804 848 714
Rörelseresultat (EBIT) 304 -50 -134 110 82 220 -347 -347 -149 -626
Resultat efter finansnetto 525 390 -125 125 58 214 -333 -287 -126 -536
Årets resultat 440 390 -9 3 45 225 -181 3 5 28
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 227 2 335 3 073 3 241 3 496 4 242 3 576 3 741 3 981 3 784
Omsättningstillgångar 792 1 941 1 317 1 358 1 053 789 1 437 1 634 1 675 2 295
Tillgångar 3 019 4 276 4 389 4 599 4 549 5 031 5 013 5 375 5 656 6 079
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 862 3 172 2 982 3 591 3 589 3 543 3 319 3 500 3 498 3 492
Obeskattade reserver 0 0 0 120 0 0 5 186 477 613
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 673 784 1 268 1 362 1 471 0 0
Kortfristiga skulder 156 1 105 1 407 216 177 220 328 218 1 682 1 973
Skulder och eget kapital 3 019 4 276 4 389 4 599 4 549 5 031 5 013 5 375 5 656 6 079
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 40 149 235 235 235
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 251 319 181 277 364 311 346 396 615
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 148 172 136 169 222 234 273 293 352
Utdelning till aktieägare 0 750 200 600 0 0 0 0 0 0
Omsättning 853 1 041 1 165 1 309 1 273 1 694 1 459 1 488 1 703 1 784
Nyckeltal
Antal anställda - 2 3 3 3 3 3 3 3 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 521 388 436 423 276 211 228 285 214
Personalkostnader per anställd (tkr) - 207 173 85 152 222 280 290 316 245
Rörelseresultat, EBITDA 412 151 110 110 335 489 -59 -20 177 -386
Nettoomsättningförändring -18,92% -10,64% -11,00% 3,15% 53,08% 31,17% -7,60% -20,00% -20,09% -%
Du Pont-modellen 17,39% 9,12% -2,87% 2,72% 2,77% 4,39% -6,28% -5,27% -2,19% -8,75%
Vinstmarginal 62,20% 37,46% -10,82% 9,55% 9,93% 26,66% -49,84% -41,37% -14,50% -49,72%
Bruttovinstmarginal 99,64% 96,73% 96,39% 52,48% 100,00% 100,00% 100,00% 99,71% 96,61% 99,53%
Rörelsekapital/omsättning 75,36% 80,31% -7,73% 87,24% 69,03% 68,64% 175,47% 207,02% -0,82% 30,09%
Soliditet 94,80% 74,18% 67,94% 80,01% 78,90% 70,42% 66,28% 67,61% 67,92% 64,70%
Kassalikviditet 507,69% 175,66% 93,60% 628,70% 594,92% 358,64% 438,11% 749,54% 99,58% 116,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...