Visa allt om Företagsamma Dalarna Service AB
Visa allt om Företagsamma Dalarna Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 013 1 996 2 421 1 502 1 048 1 567 1 337 3 041 1 883 1 888
Övrig omsättning - - 8 - - 23 92 39 93 85
Rörelseresultat (EBIT) 341 416 419 594 -154 78 -336 103 289 38
Resultat efter finansnetto 341 428 420 601 -139 83 -330 151 296 38
Årets resultat 266 255 249 446 -139 87 -209 107 212 25
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 5 9 14 19
Omsättningstillgångar 2 274 1 969 3 237 1 292 989 1 955 1 268 1 810 1 802 1 165
Tillgångar 2 274 1 969 3 237 1 292 989 1 955 1 272 1 819 1 816 1 184
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 854 1 588 1 333 1 084 639 778 690 899 792 580
Obeskattade reserver 287 287 187 87 0 0 5 126 127 129
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 134 94 1 717 121 351 1 177 577 794 897 476
Skulder och eget kapital 2 274 1 969 3 237 1 292 989 1 955 1 272 1 819 1 816 1 184
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 72 119 109 91 129
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 22 28 23 8 7 1 9 0 0 1
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 4 3 1 2 21 37 33 26 37
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 013 1 996 2 429 1 502 1 048 1 590 1 429 3 080 1 976 1 973
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 8 8 9 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 188 131 174 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 1 2 4 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 341 416 419 594 -154 83 -331 108 294 43
Nettoomsättningförändring -49,25% -17,55% 61,19% 43,32% -33,12% 17,20% -56,03% 61,50% -0,26% -%
Du Pont-modellen 15,00% 21,69% 12,94% 46,52% -14,16% 4,30% -25,94% 8,30% 16,24% 3,21%
Vinstmarginal 33,66% 21,39% 17,31% 40,01% -13,36% 5,36% -24,68% 4,97% 15,67% 2,01%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 211,25% 93,94% 62,78% 77,96% 60,88% 49,65% 51,68% 33,41% 48,06% 36,49%
Soliditet 91,37% 92,02% 45,69% 88,86% 64,61% 39,80% 54,53% 54,41% 48,65% 56,83%
Kassalikviditet 1 697,01% 2 094,68% 188,53% 1 067,77% 281,77% 166,10% 219,76% 227,96% 200,89% 244,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...