Visa allt om tmicro Aktiebolag
Visa allt om tmicro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 698 454 83 118 - 656 61 250 393 339
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 74 15 14 78 - 109 -9 2 10 2
Resultat efter finansnetto 74 15 14 78 - 106 -13 -7 4 -6
Årets resultat 70 15 14 78 - 69 -13 -5 4 -6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 0 0 0 - 32 81 85 101 123
Omsättningstillgångar 139 19 101 122 - 274 32 66 87 68
Tillgångar 177 19 101 122 - 306 113 152 188 192
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 103 33 18 4 - 122 53 66 71 67
Obeskattade reserver 0 0 0 0 - 20 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 - 0 17 38 57 77
Kortfristiga skulder 73 -14 83 118 - 164 44 48 61 48
Skulder och eget kapital 177 19 101 122 - 306 113 152 188 192
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 97 12 0 0 - 187 0 83 176 114
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 32 4 0 0 - 68 0 27 53 33
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Omsättning 698 454 83 118 - 656 61 250 393 339
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 219 20 83 131 113
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 85 1 43 77 51
Rörelseresultat, EBITDA 93 15 14 96 - 155 5 18 32 34
Nettoomsättningförändring 53,74% 446,99% -29,66% -% -% 975,41% -75,60% -36,39% 15,93% -%
Du Pont-modellen 41,81% 78,95% 13,86% 63,93% -% 35,62% -7,96% 1,32% 5,32% 1,04%
Vinstmarginal 10,60% 3,30% 16,87% 66,10% -% 16,62% -14,75% 0,80% 2,54% 0,59%
Bruttovinstmarginal 100,00% 16,74% 19,28% 88,14% -% 98,78% 65,57% 100,00% 100,00% 82,30%
Rörelsekapital/omsättning 9,46% 7,27% 21,69% 3,39% -% 16,77% -19,67% 7,20% 6,62% 5,90%
Soliditet 58,19% 173,68% 17,82% 3,28% -% 44,69% 46,90% 43,42% 37,77% 34,90%
Kassalikviditet 190,41% -% 121,69% 103,39% -% 167,07% 72,73% 137,50% 142,62% 141,67%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...