Visa allt om Stiernas Redovisningsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Stiernas Redovisningsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 337 2 208 2 216 2 232 2 131 2 065 1 918 1 848 2 001 1 749
Övrig omsättning 1 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 415 367 415 428 540 498 397 455 596 419
Resultat efter finansnetto 415 377 417 435 555 510 397 504 634 431
Årets resultat 6 13 20 52 128 325 244 305 413 248
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 303 310 319 324 350 373 394 416 438 460
Omsättningstillgångar 2 236 1 696 1 894 1 894 1 630 1 788 1 576 1 648 1 633 1 369
Tillgångar 2 539 2 006 2 213 2 218 1 981 2 160 1 970 2 064 2 071 1 829
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 678 672 659 639 687 859 754 809 904 731
Obeskattade reserver 235 366 516 666 766 796 742 694 624 577
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 626 968 1 038 913 528 505 474 560 543 521
Skulder och eget kapital 2 539 2 006 2 213 2 218 1 981 2 160 1 970 2 064 2 071 1 829
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 617 521 558 562 511
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 031 1 051 1 017 942 870 194 223 134 152 192
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 384 385 370 342 310 283 259 269 262 248
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 300 220 300 400 240
Omsättning 2 338 2 208 2 216 2 232 2 131 2 065 1 918 1 848 2 001 1 749
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 584 736 739 744 710 688 639 616 667 583
Personalkostnader per anställd (tkr) 379 507 491 461 422 390 356 343 350 341
Rörelseresultat, EBITDA 422 374 415 450 562 520 419 477 618 443
Nettoomsättningförändring 5,84% -0,36% -0,72% 4,74% 3,20% 7,66% 3,79% -7,65% 14,41% -%
Du Pont-modellen 16,50% 18,84% 18,98% 19,70% 28,12% 23,70% 20,20% 24,52% 30,76% 23,67%
Vinstmarginal 17,93% 17,12% 18,95% 19,58% 26,14% 24,79% 20,75% 27,38% 31,83% 24,76%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 92,03% 100,00% 100,00% 92,39% 91,50% 91,20% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,10% 32,97% 38,63% 43,95% 51,71% 62,13% 57,46% 58,87% 54,47% 48,48%
Soliditet 33,92% 47,73% 47,97% 50,94% 63,18% 66,93% 66,03% 63,41% 65,34% 62,68%
Kassalikviditet 137,52% 175,21% 182,47% 207,45% 308,71% 354,06% 332,49% 294,29% 300,74% 262,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...