Visa allt om Slutplattan DYBOL 97452 AB
Visa allt om Slutplattan DYBOL 97452 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 33 112 139 69 40 41 0 0 0
Övrig omsättning 10 448 - - - - - 44 20 27
Rörelseresultat (EBIT) -9 434 84 2 25 19 -42 24 -15 7
Resultat efter finansnetto -9 434 84 2 25 19 -42 24 -15 7
Årets resultat -16 342 84 2 25 19 -42 24 -15 7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 416 416 416 416 417 418 419 420
Omsättningstillgångar 482 824 8 9 4 8 8 24 15 18
Tillgångar 482 824 424 425 420 424 424 442 434 439
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 405 741 399 315 312 287 268 310 286 301
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 77 83 26 111 108 137 157 133 149 138
Skulder och eget kapital 482 824 424 425 420 424 424 442 434 439
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 481 112 139 69 40 41 44 20 27
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -9 434 84 2 25 20 -41 25 -14 8
Nettoomsättningförändring -100,00% -70,54% -19,42% 101,45% 72,50% -2,44% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% 52,67% 19,81% 0,47% 5,95% 4,48% -9,91% -% -% -%
Vinstmarginal -% 1 315,15% 75,00% 1,44% 36,23% 47,50% -102,44% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 2 245,45% -16,07% -73,38% -150,72% -322,50% -363,41% -% -% -%
Soliditet 84,02% 89,93% 94,10% 74,12% 74,29% 67,69% 63,21% 70,14% 65,90% 68,56%
Kassalikviditet 625,97% 992,77% 30,77% 8,11% 3,70% 5,84% 5,10% 18,05% 10,07% 13,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...