Visa allt om Advokatfirman Fredrik Nordlöf AB
Visa allt om Advokatfirman Fredrik Nordlöf AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 49 886 0 0 1 202 983 0 0
Övrig omsättning 24 48 70 - 925 870 - - 596 999
Rörelseresultat (EBIT) -139 -193 -162 597 258 416 906 577 101 742
Resultat efter finansnetto 347 -207 -185 583 595 466 995 598 138 748
Årets resultat 254 -172 -57 289 371 327 720 417 428 353
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 92 2 597 2 552 2 782 2 840 331 1 248 1 093 1 074 1 427
Omsättningstillgångar 2 288 148 478 1 303 1 527 2 241 1 107 533 478 223
Tillgångar 2 379 2 745 3 030 4 086 4 366 2 572 2 356 1 626 1 552 1 650
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 256 2 158 2 486 2 693 2 547 2 304 2 104 1 505 1 181 841
Obeskattade reserver 56 0 36 164 0 0 0 9 12 496
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 470 1 050 1 370 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 67 586 39 179 449 268 252 112 359 313
Skulder och eget kapital 2 379 2 745 3 030 4 086 4 366 2 572 2 356 1 626 1 552 1 650
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 131 4 101 275 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - 6 1 388 98 0 0 0 0 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - 2 436 31 41 5 33 81 32
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 143 128 127 120 93 0
Omsättning 24 48 119 886 925 870 1 202 983 596 999
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 49 886 - - 1 202 983 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 17 2 129 177 10 145 357 72
Rörelseresultat, EBITDA -134 -188 -162 654 293 431 929 594 117 750
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -94,47% -% -% -100,00% 22,28% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -4,49% 15,52% -% -% 42,32% 37,08% -% -%
Vinstmarginal -% -% -277,55% 71,56% -% -% 82,95% 61,34% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 895,92% 126,86% -% -% 71,13% 42,83% -% -%
Soliditet 96,67% 78,62% 82,97% 68,87% 58,34% 89,58% 89,30% 92,96% 76,65% 72,61%
Kassalikviditet 3 414,93% 25,26% 1 225,64% 727,93% 340,09% 836,19% 439,29% 475,89% 133,15% 71,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...