Visa allt om Br Sjökvists Skogsentreprenader Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 676 2 873 2 407 2 567 9 177 7 550 4 908 1 570 4 509 4 298
Övrig omsättning - 57 - 1 767 - - 537 17 - 312
Rörelseresultat (EBIT) -13 1 095 231 1 763 -110 -190 260 -241 1 140 524
Resultat efter finansnetto -502 2 154 1 088 2 429 465 373 1 574 1 076 1 987 1 607
Årets resultat -544 1 944 1 650 1 959 1 098 709 569 983 1 710 1 434
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 090 24 422 24 489 31 214 4 363 11 575 13 724 2 022 2 574 6 026
Omsättningstillgångar 29 571 13 673 12 751 6 377 34 007 26 336 23 421 33 466 32 566 27 626
Tillgångar 35 661 38 095 37 240 37 591 38 370 37 911 37 145 35 488 35 139 33 653
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 460 34 904 33 959 33 310 32 351 31 253 30 544 29 975 28 992 27 281
Obeskattade reserver 2 732 2 750 2 863 3 794 4 034 5 077 5 689 4 930 5 255 5 671
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 468 441 417 487 1 986 1 581 912 582 892 700
Skulder och eget kapital 35 661 38 095 37 240 37 591 38 370 37 911 37 145 35 488 35 139 33 653
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 163 50 309 279 368
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 844 802 755 759 1 745 1 708 1 429 273 1 012 885
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 229 250 230 247 591 591 494 189 474 438
Utdelning till aktieägare 0 0 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0
Omsättning 1 676 2 930 2 407 4 334 9 177 7 550 5 445 1 587 4 509 4 610
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 5 5 4 2 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 559 958 802 856 1 835 1 510 1 227 785 1 127 860
Personalkostnader per anställd (tkr) 361 351 331 338 469 498 498 387 455 358
Rörelseresultat, EBITDA 15 1 214 805 2 463 2 116 2 024 2 041 370 2 012 1 786
Nettoomsättningförändring -41,66% 19,36% -6,23% -72,03% 21,55% 53,83% 212,61% -65,18% 4,91% -%
Du Pont-modellen 0,66% 5,66% 2,92% 6,46% 1,21% 0,98% 4,25% 3,03% 5,65% 4,78%
Vinstmarginal 14,02% 75,01% 45,24% 94,62% 5,07% 4,93% 32,13% 68,47% 44,07% 37,39%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 736,46% 460,56% 512,42% 229,45% 348,93% 327,88% 458,62% 2 094,52% 702,46% 626,48%
Soliditet 97,00% 97,25% 96,86% 96,05% 92,06% 92,31% 93,26% 94,47% 93,27% 93,20%
Kassalikviditet 6 314,10% 3 095,69% 3 051,80% 1 293,43% 1 702,67% 1 657,81% 2 563,38% 5 748,97% 3 649,55% 3 943,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...