Visa allt om Br Sjökvists Skogsentreprenader Aktiebolag
Visa allt om Br Sjökvists Skogsentreprenader Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 682 1 676 2 873 2 407 2 567 9 177 7 550 4 908 1 570 4 509
Övrig omsättning - - 57 - 1 767 - - 537 17 -
Rörelseresultat (EBIT) -367 -13 1 095 231 1 763 -110 -190 260 -241 1 140
Resultat efter finansnetto 763 -502 2 154 1 088 2 429 465 373 1 574 1 076 1 987
Årets resultat 1 024 -544 1 944 1 650 1 959 1 098 709 569 983 1 710
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 027 6 090 24 422 24 489 31 214 4 363 11 575 13 724 2 022 2 574
Omsättningstillgångar 35 077 29 571 13 673 12 751 6 377 34 007 26 336 23 421 33 466 32 566
Tillgångar 36 104 35 661 38 095 37 240 37 591 38 370 37 911 37 145 35 488 35 139
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 485 32 460 34 904 33 959 33 310 32 351 31 253 30 544 29 975 28 992
Obeskattade reserver 2 470 2 732 2 750 2 863 3 794 4 034 5 077 5 689 4 930 5 255
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 150 468 441 417 487 1 986 1 581 912 582 892
Skulder och eget kapital 36 104 35 661 38 095 37 240 37 591 38 370 37 911 37 145 35 488 35 139
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 163 50 309 279
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 597 844 802 755 759 1 745 1 708 1 429 273 1 012
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 142 229 250 230 247 591 591 494 189 474
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0
Omsättning 682 1 676 2 930 2 407 4 334 9 177 7 550 5 445 1 587 4 509
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 3 5 5 4 2 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 341 559 958 802 856 1 835 1 510 1 227 785 1 127
Personalkostnader per anställd (tkr) 370 361 351 331 338 469 498 498 387 455
Rörelseresultat, EBITDA -356 15 1 214 805 2 463 2 116 2 024 2 041 370 2 012
Nettoomsättningförändring -59,31% -41,66% 19,36% -6,23% -72,03% 21,55% 53,83% 212,61% -65,18% -%
Du Pont-modellen 2,11% 0,66% 5,66% 2,92% 6,46% 1,21% 0,98% 4,25% 3,03% 5,65%
Vinstmarginal 111,88% 14,02% 75,01% 45,24% 94,62% 5,07% 4,93% 32,13% 68,47% 44,07%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5 121,26% 1 736,46% 460,56% 512,42% 229,45% 348,93% 327,88% 458,62% 2 094,52% 702,46%
Soliditet 98,08% 97,00% 97,25% 96,86% 96,05% 92,06% 92,31% 93,26% 94,47% 93,27%
Kassalikviditet 23 379,33% 6 314,10% 3 095,69% 3 051,80% 1 293,43% 1 702,67% 1 657,81% 2 563,38% 5 748,97% 3 649,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...