Visa allt om Företagsekonomi i Väst AB
Visa allt om Företagsekonomi i Väst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 172 402 696 431 702 852 544 678 1 407 618
Övrig omsättning - - 28 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 215 12 31 -497 127 124 3 10 38 24
Resultat efter finansnetto 215 212 29 -508 464 122 1 215 10 39 24
Årets resultat 215 212 29 -508 435 88 1 215 7 26 16
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 105 600 0 523 0 1 361 2 155 125 75 50
Omsättningstillgångar 348 56 329 45 1 172 208 38 23 309 145
Tillgångar 453 656 329 567 1 172 1 569 2 193 148 384 195
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 370 336 303 524 1 132 867 1 344 129 147 137
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 605 825 12 8 22
Kortfristiga skulder 83 321 25 43 39 96 23 7 228 37
Skulder och eget kapital 453 656 329 567 1 172 1 569 2 193 148 384 195
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 99 - 0 197 191 97 293 215
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 45 0 229 476 228 33 151 204 150
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 30 45 76 89 148 178 115 127 164 135
Utdelning till aktieägare 195 180 180 250 100 90 0 0 25 15
Omsättning 1 172 402 724 431 702 852 544 678 1 407 618
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 172 402 696 431 351 426 544 339 704 309
Personalkostnader per anställd (tkr) 61 66 196 258 198 273 384 199 363 262
Rörelseresultat, EBITDA 215 12 31 -44 127 138 6 10 38 28
Nettoomsättningförändring 191,54% -42,24% 61,48% -38,60% -17,61% 56,62% -19,76% -51,81% 127,67% -%
Du Pont-modellen 47,46% 32,32% 9,42% -87,48% 41,38% 7,90% 55,40% 6,76% 10,16% 12,31%
Vinstmarginal 18,34% 52,74% 4,45% -115,08% 69,09% 14,55% 223,35% 1,47% 2,77% 3,88%
Bruttovinstmarginal 34,64% 48,51% 46,84% 93,50% 97,72% 99,06% 99,82% 83,63% 95,10% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,61% -65,92% 43,68% 0,46% 161,40% 13,15% 2,76% 2,36% 5,76% 17,48%
Soliditet 81,68% 51,22% 92,10% 92,42% 96,59% 55,26% 61,29% 87,16% 38,28% 70,26%
Kassalikviditet 419,28% 17,45% 1 316,00% 104,65% 3 005,13% 216,67% 165,22% 328,57% 135,53% 391,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...