Visa allt om Leif Malmquist & Partner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 174 0 0 0 53 71 285 267
Övrig omsättning 319 214 - 214 214 196 - 38 - 31
Rörelseresultat (EBIT) -2 -17 -19 -19 -19 -26 -11 16 70 138
Resultat efter finansnetto -76 50 122 28 -11 6 209 404 886 104
Årets resultat -58 39 197 24 -12 6 209 394 494 75
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 53 125 93 93 53 53 53 53 53 2 297
Omsättningstillgångar 722 803 935 1 115 1 127 1 266 1 381 1 598 3 007 205
Tillgångar 775 929 1 028 1 209 1 180 1 320 1 434 1 652 3 061 2 503
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 554 773 883 836 955 1 094 1 214 1 205 981 1 237
Obeskattade reserver 0 0 0 200 200 200 200 200 200 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 728
Kortfristiga skulder 221 156 144 172 25 26 19 246 1 879 538
Skulder och eget kapital 775 929 1 028 1 209 1 180 1 320 1 434 1 652 3 061 2 503
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 214 214 196 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 160 150 150 143 127 127 200 170 750
Omsättning 319 214 174 214 214 196 53 109 285 298
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -17 -19 -19 -19 -26 -11 16 70 176
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -% -% -100,00% -25,35% -75,09% 6,74% -%
Du Pont-modellen -% -% 12,84% -% -% -% 15,55% 26,69% 30,32% 5,55%
Vinstmarginal -% -% 75,86% -% -% -% 420,75% 621,13% 325,61% 52,06%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -% -% -% 3,77% 11,27% 82,81% 95,13%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 454,60% -% -% -% 2 569,81% 1 904,23% 395,79% -124,72%
Soliditet 71,48% 83,21% 85,89% 81,34% 93,42% 94,05% 94,94% 81,66% 36,75% 49,42%
Kassalikviditet 326,70% 514,74% 649,31% 648,26% 4 508,00% 4 869,23% 7 268,42% 649,59% 160,03% 38,10%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...