Visa allt om Propatria Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 120 120 120 120 10 421
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -18 -17 -11 -45 -11 82 86 35 22 847
Resultat efter finansnetto -16 -16 -10 -38 -11 85 93 1 738 1 058 3 208
Årets resultat 589 587 416 501 536 790 412 2 234 3 803 4 000
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 052 27 052 27 052 27 052 27 144 27 144 27 332 27 466 29 577 28 399
Omsättningstillgångar 1 907 1 319 1 183 680 2 972 2 524 1 666 841 868 15 796
Tillgångar 28 959 28 371 28 235 27 733 30 115 29 668 28 998 28 307 30 445 44 195
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 757 28 168 27 981 27 566 29 704 29 168 28 378 27 993 25 760 21 956
Obeskattade reserver 187 187 187 0 0 0 294 104 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 100 100 100 111 4 666 22 100
Kortfristiga skulder 15 16 67 167 311 400 225 98 20 138
Skulder och eget kapital 28 959 28 371 28 235 27 733 30 115 29 668 28 998 28 307 30 445 44 195
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 400 0 2 640 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 120 120 120 120 10 421
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -18 -17 -11 -45 -11 82 86 35 22 847
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% -98,85% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 0,29% 0,32% 7,31% 13,75% 13,23%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 70,83% 77,50% 1 725,00% 3 489,17% 56,12%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 1 770,00% 1 200,83% 619,17% 706,67% 150,25%
Soliditet 99,81% 99,80% 99,59% 99,40% 98,64% 98,31% 98,59% 99,16% 84,61% 49,68%
Kassalikviditet 12 713,33% 8 243,75% 1 765,67% 407,19% 955,63% 631,00% 740,44% 858,16% 4 340,00% 11 446,38%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...