Visa allt om Propatria Aktiebolag
Visa allt om Propatria Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 120 120 120 120
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -20 -18 -17 -11 -45 -11 82 86 35 22
Resultat efter finansnetto 7 991 -16 -16 -10 -38 -11 85 93 1 738 1 058
Årets resultat 8 326 589 587 416 501 536 790 412 2 234 3 803
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 052 27 052 27 052 27 052 27 052 27 144 27 144 27 332 27 466 29 577
Omsättningstillgångar 10 234 1 907 1 319 1 183 680 2 972 2 524 1 666 841 868
Tillgångar 37 286 28 959 28 371 28 235 27 733 30 115 29 668 28 998 28 307 30 445
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 074 28 757 28 168 27 981 27 566 29 704 29 168 28 378 27 993 25 760
Obeskattade reserver 187 187 187 187 0 0 0 294 104 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 100 100 100 111 4 666
Kortfristiga skulder 8 025 15 16 67 167 311 400 225 98 20
Skulder och eget kapital 37 286 28 959 28 371 28 235 27 733 30 115 29 668 28 998 28 307 30 445
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 400 0 2 640 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 120 120 120 120
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -20 -18 -17 -11 -45 -11 82 86 35 22
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 0,29% 0,32% 7,31% 13,75%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 70,83% 77,50% 1 725,00% 3 489,17%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 1 770,00% 1 200,83% 619,17% 706,67%
Soliditet 78,37% 99,81% 99,80% 99,59% 99,40% 98,64% 98,31% 98,59% 99,16% 84,61%
Kassalikviditet 127,53% 12 713,33% 8 243,75% 1 765,67% 407,19% 955,63% 631,00% 740,44% 858,16% 4 340,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...