Visa allt om Droppen Syd Aktiebolag
Visa allt om Droppen Syd Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 330 0 0 10 55 65 59 2 0 56
Övrig omsättning 385 85 61 39 11 - 23 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 707 78 54 43 60 58 75 -3 -5 51
Resultat efter finansnetto 676 -10 -63 63 1 153 187 -205 67 -167
Årets resultat 675 -13 -59 42 -15 153 187 -205 67 -167
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 598 855 1 066 1 424 1 528 1 547 1 627 1 663 1 662
Omsättningstillgångar 790 112 132 152 180 137 82 108 117 71
Tillgångar 790 711 987 1 219 1 604 1 666 1 629 1 736 1 780 1 734
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 717 42 55 114 72 87 -134 -422 -217 -283
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 73 669 932 1 105 1 531 1 579 1 764 2 157 1 997 2 017
Skulder och eget kapital 790 711 987 1 219 1 604 1 666 1 629 1 736 1 780 1 734
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 715 85 61 49 66 65 82 2 0 56
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 707 78 54 43 60 58 75 -3 -5 51
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -81,82% -15,38% 10,17% 2 850,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 89,49% -% -% 11,32% 8,04% 15,01% 13,87% -0,17% -% 2,94%
Vinstmarginal 214,24% -% -% 1 380,00% 234,55% 384,62% 383,05% -150,00% -% 91,07%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 217,27% -% -% -9 530,00% -2 456,36% -2 218,46% -2 850,85% -102 450,00% -% -3 475,00%
Soliditet 90,76% 5,91% 5,57% 9,35% 4,49% 5,22% -8,23% -24,31% -12,19% -16,32%
Kassalikviditet 1 082,19% 16,74% 14,16% 13,76% 11,76% 8,68% 4,65% 5,01% 5,86% 3,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...