Visa allt om Ingenjörsfirman T. Cornander Aktiebolag
Visa allt om Ingenjörsfirman T. Cornander Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 429 1 440 2 268 1 835 1 522 2 235 1 695 2 092 1 937 2 766
Övrig omsättning 22 33 55 66 102 72 148 96 204 296
Rörelseresultat (EBIT) -22 -39 -22 -25 -49 21 3 -8 -42 46
Resultat efter finansnetto 2 24 9 5 -21 43 14 6 -34 53
Årets resultat 2 24 9 5 -11 36 6 6 -19 25
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 24 24 32 34 25 29 36 46 50
Omsättningstillgångar 347 612 338 1 059 476 560 667 558 348 333
Tillgångar 371 636 362 1 090 510 585 695 594 394 383
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 216 214 189 180 175 211 175 169 162 194
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 10 6 0 0 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 33 4 -35 196 0 0 13 17 0 0
Kortfristiga skulder 122 418 208 714 335 364 502 408 232 174
Skulder och eget kapital 371 636 362 1 090 510 585 695 594 394 383
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 140 - - 162 200 220 160 200 240 228
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 40 176 214 45 54 46 18 35 60 82
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 122 114 134 78 58 164 102 159 170 161
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 25 0 0 0 12
Omsättning 1 451 1 473 2 323 1 901 1 624 2 307 1 843 2 188 2 141 3 062
Nyckeltal
Antal anställda - 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 720 1 134 918 761 1 118 848 1 046 969 1 383
Personalkostnader per anställd (tkr) - 151 181 178 213 222 143 195 238 230
Rörelseresultat, EBITDA -22 -39 -22 -22 -45 24 10 -1 -31 56
Nettoomsättningförändring -0,76% -36,51% 23,60% 20,57% -31,90% 31,86% -18,98% 8,00% -29,97% -%
Du Pont-modellen 1,89% 4,25% 3,87% 0,83% -3,92% 8,55% 3,45% 2,36% -6,60% 15,67%
Vinstmarginal 0,49% 1,88% 0,62% 0,49% -1,31% 2,24% 1,42% 0,67% -1,34% 2,17%
Bruttovinstmarginal 34,36% 34,10% 24,47% 31,28% 37,91% 31,81% 26,31% 28,68% 28,08% 0,47%
Rörelsekapital/omsättning 15,75% 13,47% 5,73% 18,80% 9,26% 8,77% 9,73% 7,17% 5,99% 5,75%
Soliditet 58,22% 33,65% 52,21% 16,51% 34,31% 37,33% 25,82% 28,45% 41,12% 53,47%
Kassalikviditet 200,00% 115,55% 95,19% 141,74% 130,15% 144,51% 125,50% 124,26% 128,88% 176,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...