Visa allt om Slutsteget nr 90 AB
Visa allt om Slutsteget nr 90 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 23 120 164 203 260 434 464 500 465 601
Övrig omsättning - 45 - - 14 - - - - 45
Rörelseresultat (EBIT) -1 4 -39 13 -25 -12 12 -41 18 50
Resultat efter finansnetto -3 2 -43 9 -31 -20 2 -51 4 36
Årets resultat -3 2 -43 9 -31 -20 2 -51 3 35
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 3 7 10 13 50 89 130 171
Omsättningstillgångar 100 64 86 137 98 154 189 145 203 207
Tillgångar 100 64 90 144 108 167 239 234 333 378
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 40 38 82 52 53 74 72 124 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 13 39 43 31 41 61 65 115 126
Kortfristiga skulder 0 11 13 21 25 74 105 98 95 132
Skulder och eget kapital 100 64 90 144 108 167 239 234 333 378
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 73 95 66 124
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 13 49 25 51 101 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 18 13 22 38 31 40 27 53
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 165 164 203 274 434 464 500 465 646
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 120 164 203 260 434 464 500 465 601
Personalkostnader per anställd (tkr) - 14 68 38 73 139 104 134 93 177
Rörelseresultat, EBITDA 9 7 -36 16 -22 25 50 0 59 91
Nettoomsättningförändring -80,83% -26,83% -19,21% -21,92% -40,09% -6,47% -7,20% 7,53% -22,63% -%
Du Pont-modellen -1,00% 6,25% -43,33% 9,03% -23,15% -7,19% 5,02% -17,52% 5,41% 13,23%
Vinstmarginal -4,35% 3,33% -23,78% 6,40% -9,62% -2,76% 2,59% -8,20% 3,87% 8,32%
Bruttovinstmarginal 73,91% 30,83% 57,32% 87,68% 90,38% 95,16% 92,03% 86,00% 90,54% 85,19%
Rörelsekapital/omsättning 434,78% 44,17% 44,51% 57,14% 28,08% 18,43% 18,10% 9,40% 23,23% 12,48%
Soliditet 100,00% 62,50% 42,22% 56,94% 48,15% 31,74% 30,96% 30,77% 37,24% 31,75%
Kassalikviditet -% 581,82% 315,38% 428,57% 172,00% 129,73% 136,19% 92,86% 152,63% 115,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...