Visa allt om Slutsteget nr 90 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 120 164 203 260 434 464 500 465 601 601
Övrig omsättning 45 - - 14 - - - - 45 -
Rörelseresultat (EBIT) 4 -39 13 -25 -12 12 -41 18 50 14
Resultat efter finansnetto 2 -43 9 -31 -20 2 -51 4 36 9
Årets resultat 2 -43 9 -31 -20 2 -51 3 35 9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 3 7 10 13 50 89 130 171 43
Omsättningstillgångar 64 86 137 98 154 189 145 203 207 166
Tillgångar 64 90 144 108 167 239 234 333 378 209
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 38 82 52 53 74 72 124 120 98
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 39 43 31 41 61 65 115 126 24
Kortfristiga skulder 11 13 21 25 74 105 98 95 132 87
Skulder och eget kapital 64 90 144 108 167 239 234 333 378 209
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 73 95 66 124 137
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 13 49 25 51 101 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 18 13 22 38 31 40 27 53 64
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 165 164 203 274 434 464 500 465 646 601
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 120 164 203 260 434 464 500 465 601 601
Personalkostnader per anställd (tkr) 14 68 38 73 139 104 134 93 177 201
Rörelseresultat, EBITDA 7 -36 16 -22 25 50 0 59 91 23
Nettoomsättningförändring -26,83% -19,21% -21,92% -40,09% -6,47% -7,20% 7,53% -22,63% 0,00% -%
Du Pont-modellen 6,25% -43,33% 9,03% -23,15% -7,19% 5,02% -17,52% 5,41% 13,23% 6,70%
Vinstmarginal 3,33% -23,78% 6,40% -9,62% -2,76% 2,59% -8,20% 3,87% 8,32% 2,33%
Bruttovinstmarginal 30,83% 57,32% 87,68% 90,38% 95,16% 92,03% 86,00% 90,54% 85,19% 82,36%
Rörelsekapital/omsättning 44,17% 44,51% 57,14% 28,08% 18,43% 18,10% 9,40% 23,23% 12,48% 13,14%
Soliditet 62,50% 42,22% 56,94% 48,15% 31,74% 30,96% 30,77% 37,24% 31,75% 46,89%
Kassalikviditet 581,82% 315,38% 428,57% 172,00% 129,73% 136,19% 92,86% 152,63% 115,91% 149,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...