Visa allt om Albatec Aktiebolag
Visa allt om Albatec Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -89 -50 -70 -3 -3 -3 -3 -3
Resultat efter finansnetto 6 10 -78 -44 -63 -2 -1 10 7 2
Årets resultat 6 10 -78 -44 -63 -2 -1 7 5 1
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 583 578 568 535 425 399 393 389 380 370
Tillgångar 583 578 568 535 425 399 393 389 380 370
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 132 124 114 192 236 299 301 331 325 319
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 453 453 453 342 189 100 92 57 55 51
Skulder och eget kapital 583 578 568 535 425 399 393 389 380 370
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -89 -50 -70 -3 -3 -3 -3 -3
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 22,64% 21,45% 20,07% 35,89% 55,53% 74,94% 76,59% 85,09% 85,53% 86,22%
Kassalikviditet 128,70% 127,59% 125,39% 156,43% 224,87% 399,00% 427,17% 682,46% 690,91% 725,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...