Visa allt om Falks Elektronik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 529 2 616 2 605 2 892 2 947 3 494 3 343 3 495 4 567 3 618
Övrig omsättning 76 178 99 138 206 127 181 192 511 530
Rörelseresultat (EBIT) 33 81 -158 -72 64 -123 -46 98 544 241
Resultat efter finansnetto 32 140 -129 -66 44 -113 -87 117 558 240
Årets resultat 24 140 -129 -19 25 -20 0 59 303 128
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 22 499 641 636 589 489 88 30 7
Omsättningstillgångar 1 059 1 130 715 722 702 776 1 063 1 589 1 910 1 501
Tillgångar 1 075 1 152 1 214 1 362 1 338 1 365 1 551 1 678 1 940 1 508
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 677 802 783 912 931 910 930 929 970 825
Obeskattade reserver 0 0 0 0 47 47 140 256 228 94
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 398 349 431 451 360 408 482 492 742 589
Skulder och eget kapital 1 075 1 152 1 214 1 362 1 338 1 365 1 551 1 678 1 940 1 508
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 440 456 460 382 469 504
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 355 430 480 471 0 0 0 0 148 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 175 229 290 291 300 283 291 290 178 330
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 158
Omsättning 2 605 2 794 2 704 3 030 3 153 3 621 3 524 3 687 5 078 4 148
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 529 1 308 1 303 1 446 1 474 1 747 1 672 1 748 2 284 1 809
Personalkostnader per anställd (tkr) 532 330 386 382 371 370 379 338 401 420
Rörelseresultat, EBITDA 39 87 -157 -68 69 -118 -41 103 546 244
Nettoomsättningförändring -3,33% 0,42% -9,92% -1,87% -15,66% 4,52% -4,35% -23,47% 26,23% -%
Du Pont-modellen 3,07% 12,24% -10,38% -4,63% 4,78% -8,28% -2,71% 7,03% 28,76% 16,11%
Vinstmarginal 1,30% 5,39% -4,84% -2,18% 2,17% -3,23% -1,26% 3,38% 12,22% 6,72%
Bruttovinstmarginal 31,36% 33,30% 32,40% 31,26% 33,56% 26,50% 27,49% 27,12% 26,19% 24,71%
Rörelsekapital/omsättning 26,14% 29,85% 10,90% 9,37% 11,61% 10,53% 17,38% 31,39% 25,57% 25,21%
Soliditet 62,98% 69,62% 64,50% 66,96% 72,17% 69,20% 66,46% 66,35% 58,46% 59,20%
Kassalikviditet 179,40% 218,62% 68,91% 64,08% 73,33% 73,04% 117,43% 220,53% 194,20% 175,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...