Visa allt om Hunnebostrand Båtservice AB
Visa allt om Hunnebostrand Båtservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 264 313 16 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 12 40 74 54 75 42 42 42 36
Rörelseresultat (EBIT) -7 94 4 19 -9 20 -1 -4 3 0
Resultat efter finansnetto -26 88 4 19 -9 20 -1 -4 3 0
Årets resultat -4 53 3 14 -9 16 -1 -4 2 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 497 505 470 168 175 181 137 65 68 72
Omsättningstillgångar 2 191 415 41 55 123 120 107 96 92 90
Tillgångar 2 688 921 512 222 297 301 244 161 161 162
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 213 217 164 161 146 155 145 146 150 148
Obeskattade reserver 0 22 3 3 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 433 564 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 41 118 345 59 151 146 99 15 10 13
Skulder och eget kapital 2 688 921 512 222 297 301 244 161 161 162
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Omsättning 264 325 56 74 54 75 42 42 42 36
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 102 11 26 -2 26 2 -1 6 3
Nettoomsättningförändring -% 1 856,25% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -0,26% 10,21% 0,78% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -2,65% 30,03% 25,00% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 80,68% 80,83% 100,00% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 814,39% 94,89% -1 900,00% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 7,92% 25,42% 32,49% 73,52% 49,16% 51,50% 59,43% 90,68% 93,17% 91,36%
Kassalikviditet 5 343,90% 351,69% 11,88% 93,22% 81,46% 82,19% 108,08% 640,00% 920,00% 692,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...