Visa allt om Peter Fransson Snickeri Aktiebolag
Visa allt om Peter Fransson Snickeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 15 106 14 972 17 125 10 841 10 097 7 636 4 899 14 454 11 443 4 933
Övrig omsättning 1 083 956 645 590 363 196 797 149 145 189
Rörelseresultat (EBIT) 1 371 1 672 1 650 1 530 1 013 67 15 3 754 395 -161
Resultat efter finansnetto 1 366 1 981 1 648 1 559 1 014 150 15 3 738 274 -296
Årets resultat 687 1 552 750 767 287 7 2 1 901 74 78
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 850 9 871 6 556 4 962 4 465 4 547 4 614 3 695 3 440 3 265
Omsättningstillgångar 6 889 5 917 7 432 5 417 3 908 3 832 4 518 5 768 4 524 2 841
Tillgångar 17 739 15 787 13 988 10 379 8 373 8 379 9 132 9 462 7 965 6 105
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 328 8 641 7 089 6 338 5 571 5 284 5 277 5 275 3 375 3 301
Obeskattade reserver 3 517 3 052 3 013 2 409 1 899 1 285 1 160 1 160 165 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 316 44 1 7 20 418 465 816 1 022 2 220
Kortfristiga skulder 4 578 4 051 3 886 1 624 882 1 392 2 231 2 211 3 403 585
Skulder och eget kapital 17 739 15 787 13 988 10 379 8 373 8 379 9 132 9 462 7 965 6 105
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 893 882 398 51 0 30 292 382 224
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 767 2 250 2 209 1 495 1 307 1 243 1 159 1 465 1 019 616
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 092 1 121 920 660 520 420 446 599 575 379
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0
Omsättning 16 189 15 928 17 770 11 431 10 460 7 832 5 696 14 603 11 588 5 122
Nyckeltal
Antal anställda 9 10 10 8 7 7 7 10 9 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 678 1 497 1 713 1 355 1 442 1 091 700 1 445 1 271 822
Personalkostnader per anställd (tkr) 438 427 407 319 270 239 227 237 219 206
Rörelseresultat, EBITDA 2 021 2 229 2 076 1 900 1 363 454 363 4 139 868 291
Nettoomsättningförändring 0,90% -12,57% 57,97% 7,37% 32,23% 55,87% -66,11% 26,31% 131,97% -%
Du Pont-modellen 7,78% 12,72% 12,12% 15,12% 12,46% 2,29% 0,80% 40,55% 5,27% -2,28%
Vinstmarginal 9,14% 13,41% 9,90% 14,47% 10,33% 2,51% 1,49% 26,55% 3,67% -2,82%
Bruttovinstmarginal 51,95% 56,93% 49,12% 55,56% 46,49% 46,08% 55,24% 55,31% 38,89% 38,37%
Rörelsekapital/omsättning 15,30% 12,46% 20,71% 34,99% 29,97% 31,95% 46,68% 24,61% 9,80% 45,73%
Soliditet 68,05% 69,81% 66,55% 78,17% 83,25% 74,37% 66,93% 64,58% 43,86% 54,07%
Kassalikviditet 106,88% 106,67% 150,10% 235,65% 270,07% 120,33% 150,07% 207,64% 91,77% 169,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...