Visa allt om Martens Förvaltning AB
Visa allt om Martens Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -1 0 0 0 0 0 -10 -9
Resultat efter finansnetto 3 000 1 107 7 1 501 5 -1 499 999 -11 -9
Årets resultat 3 000 1 107 7 1 501 5 -1 499 999 -13 -9
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 750 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640 2 640 0 10
Omsättningstillgångar 2 482 32 384 1 356 541 1 165 1 938 1 114 106 4
Tillgångar 4 232 1 672 2 024 2 996 2 181 2 805 3 578 3 754 106 14
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 120 1 420 913 1 606 1 605 1 600 1 601 1 102 103 -9
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 113 253 1 112 1 390 577 1 205 1 977 2 652 3 23
Skulder och eget kapital 4 232 1 672 2 024 2 996 2 181 2 805 3 578 3 754 106 14
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 700 300 600 600 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -1 0 0 0 0 0 -10 -6
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -64,29%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -150,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -316,67%
Soliditet 97,35% 84,93% 45,11% 53,60% 73,59% 57,04% 44,75% 29,36% 97,17% -64,29%
Kassalikviditet 2 196,46% 12,65% 34,53% 97,55% 93,76% 96,68% 98,03% 42,01% 3 533,33% 17,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...