Visa allt om GMK Fastighets AB
Visa allt om GMK Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 894 1 887 1 887 1 717 1 716 1 716 2 002 1 716 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 477 108 465 304 696 1 044 932 1 221 -16 -11
Resultat efter finansnetto 322 -10 300 127 550 919 492 848 -16 -11
Årets resultat 63 408 321 61 267 495 778 1 535 536 -11
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 045 6 432 6 899 7 353 7 653 7 559 7 931 8 190 0 0
Omsättningstillgångar 5 143 6 018 5 860 5 710 5 343 5 948 5 751 4 619 1 238 252
Tillgångar 11 188 12 450 12 759 13 063 12 996 13 506 13 683 12 809 1 238 252
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 709 4 646 4 238 3 917 3 856 3 589 3 094 2 317 781 245
Obeskattade reserver 744 1 128 1 666 1 807 1 771 1 595 1 359 957 243 0
Avsättningar (tkr) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 125 6 075 6 325 6 575 6 825 7 525 3 775 8 025 0 0
Kortfristiga skulder 592 601 529 763 544 797 5 455 1 511 213 7
Skulder och eget kapital 11 188 12 450 12 759 13 063 12 996 13 506 13 683 12 809 1 238 252
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-06
2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 26 26 2 2 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 27 26 0 0 0 0 2
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 8 8 8 8 1 1 1
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 894 1 887 1 887 1 717 1 716 1 716 2 002 1 716 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 865 575 975 801 1 185 1 417 1 367 1 542 -16 -11
Nettoomsättningförändring 0,37% 0,00% 9,90% 0,06% 0,00% -14,29% 16,67% -% -% -%
Du Pont-modellen 4,26% 1,14% 3,77% 2,45% 5,46% 7,75% 7,06% 9,77% -% -%
Vinstmarginal 25,18% 7,53% 25,49% 18,64% 41,38% 61,01% 48,25% 72,90% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 240,29% 287,07% 282,51% 288,12% 279,66% 300,17% 14,79% 181,12% -% -%
Soliditet 47,28% 44,38% 42,84% 40,18% 39,71% 35,28% 29,76% 23,47% 77,22% 97,22%
Kassalikviditet 868,75% 1 001,33% 1 107,75% 748,36% 982,17% 746,30% 105,43% 305,69% 581,22% 3 600,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...