Visa allt om Stjärnmotorn i Täby Aktiebolag
Visa allt om Stjärnmotorn i Täby Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 41 0 0 0 0 1 973 1 672 2 619
Övrig omsättning - - 3 187 - - - 2 29 37 83
Rörelseresultat (EBIT) -36 -60 3 132 -50 -81 -155 -270 190 -561 -52
Resultat efter finansnetto -39 -68 3 132 -50 -81 -154 -280 80 -680 -126
Årets resultat -39 -68 2 631 -50 -81 -154 -280 80 -680 -126
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 679 1 744 1 814 1 920 2 061 2 151 1 097
Omsättningstillgångar 2 273 2 278 2 282 8 8 23 152 514 236 626
Tillgångar 2 273 2 278 2 282 1 686 1 752 1 837 2 073 2 575 2 387 1 723
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 411 1 450 1 518 -101 -30 75 251 554 497 54
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 292 259 242 1 771 1 764 1 745 1 782 1 160 1 389 297
Kortfristiga skulder 570 568 522 17 18 17 40 861 502 1 372
Skulder och eget kapital 2 273 2 278 2 282 1 686 1 752 1 837 2 073 2 575 2 387 1 723
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
2014-04
2013-04 2012-04 2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 45 190
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 69 420 354
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 24 142 156
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 3 228 0 0 0 2 2 002 1 709 2 702
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 1 973 836 873
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 1 97 313 239
Rörelseresultat, EBITDA -36 -60 3 132 -7 -33 -97 -182 278 -461 41
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -% -% -% -100,00% 18,00% -36,16% -%
Du Pont-modellen -% -% 137,25% -% -% -% -% 7,38% -23,50% -3,02%
Vinstmarginal -% -% 7 639,02% -% -% -% -% 9,63% -33,55% -1,99%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -% -% -% -% 56,26% 49,10% 54,79%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 4 292,68% -% -% -% -% -17,59% -15,91% -28,48%
Soliditet 62,08% 63,65% 66,52% -5,99% -1,71% 4,08% 12,11% 21,51% 20,82% 3,13%
Kassalikviditet 398,77% 401,06% 437,16% 47,06% 44,44% 135,29% 380,00% 59,70% 47,01% 45,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...