Visa allt om Vargi Trading Aktiebolag
Visa allt om Vargi Trading Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 10 112 30 594 24 350 17 241 48 103 69 423 42 461 143 0 0
Övrig omsättning - - - - 30 - - 8 950 - -
Rörelseresultat (EBIT) -773 66 770 -312 -1 139 343 545 8 056 -35 -1
Resultat efter finansnetto -509 289 963 -228 -931 482 611 8 504 1 801 426
Årets resultat -449 187 963 -228 -761 275 511 8 550 1 754 416
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 4 7 11 314 300
Omsättningstillgångar 11 099 11 615 11 319 10 626 10 934 12 202 11 511 11 086 2 207 778
Tillgångar 11 099 11 615 11 319 10 626 10 934 12 206 11 519 11 096 2 521 1 078
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 033 11 481 11 294 10 579 10 809 11 590 11 315 10 993 2 443 1 039
Obeskattade reserver 0 60 0 0 0 170 55 0 45 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 67 73 25 45 125 446 149 103 32 19
Skulder och eget kapital 11 099 11 615 11 319 10 626 10 934 12 206 11 519 11 096 2 521 1 078
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 150 172 259 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 53 87 135 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 250 0 0 0 0 0 400
Omsättning 10 112 30 594 24 350 17 241 48 133 69 423 42 461 9 093 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 1 1 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 24 350 17 241 48 103 69 423 42 461 143 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 49 - 267 300 404 - -
Rörelseresultat, EBITDA -773 66 770 -312 -1 135 347 549 8 060 -31 -1
Nettoomsättningförändring -66,95% 25,64% 41,23% -64,16% -30,71% 63,50% 29 593,01% -% -% -%
Du Pont-modellen -4,59% 2,49% 8,52% -2,14% -8,51% 3,99% 5,48% 79,88% -% -%
Vinstmarginal -5,03% 0,94% 3,96% -1,32% -1,93% 0,70% 1,49% 6 198,60% -% -%
Bruttovinstmarginal -6,63% 0,72% 3,54% -0,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 109,10% 37,73% 46,38% 61,37% 22,47% 16,93% 26,76% 7 680,42% -% -%
Soliditet 99,41% 99,25% 99,78% 99,56% 98,86% 95,98% 98,58% 99,07% 98,19% 97,72%
Kassalikviditet 4 541,79% 2 920,55% 11 028,00% 8 904,44% 1 956,80% 604,48% 3 159,73% 10 763,11% 6 896,88% 4 094,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...