Visa allt om Vargi Trading Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 30 594 24 350 17 241 48 103 69 423 42 461 143 0 0 0
Övrig omsättning - - - 30 - - 8 950 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 66 770 -312 -1 139 343 545 8 056 -35 -1 -1
Resultat efter finansnetto 289 963 -228 -931 482 611 8 504 1 801 426 400
Årets resultat 187 963 -228 -761 275 511 8 550 1 754 416 435
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 4 7 11 314 300 300
Omsättningstillgångar 11 615 11 319 10 626 10 934 12 202 11 511 11 086 2 207 778 782
Tillgångar 11 615 11 319 10 626 10 934 12 206 11 519 11 096 2 521 1 078 1 082
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 481 11 294 10 579 10 809 11 590 11 315 10 993 2 443 1 039 1 023
Obeskattade reserver 60 0 0 0 170 55 0 45 20 17
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 73 25 45 125 446 149 103 32 19 42
Skulder och eget kapital 11 615 11 319 10 626 10 934 12 206 11 519 11 096 2 521 1 078 1 082
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06 2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 150 172 259 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 53 87 135 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 250 0 0 0 0 0 400 0
Omsättning 30 594 24 350 17 241 48 133 69 423 42 461 9 093 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 24 350 17 241 48 103 69 423 42 461 143 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 49 - 267 300 404 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 66 770 -312 -1 135 347 549 8 060 -31 -1 -1
Nettoomsättningförändring 25,64% 41,23% -64,16% -30,71% 63,50% 29 593,01% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 2,49% 8,52% -2,14% -8,51% 3,99% 5,48% 79,88% -% -% -%
Vinstmarginal 0,94% 3,96% -1,32% -1,93% 0,70% 1,49% 6 198,60% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 0,72% 3,54% -0,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 37,73% 46,38% 61,37% 22,47% 16,93% 26,76% 7 680,42% -% -% -%
Soliditet 99,25% 99,78% 99,56% 98,86% 95,98% 98,58% 99,07% 98,19% 97,72% 95,68%
Kassalikviditet 2 920,55% 11 028,00% 8 904,44% 1 956,80% 604,48% 3 159,73% 10 763,11% 6 896,88% 4 094,74% 1 861,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...