Visa allt om Kaiser & Kaiser Aktiebolag
Visa allt om Kaiser & Kaiser Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 60 57 179 29 67 109 268 288 265 319
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 -25 126 -32 15 34 158 117 66 53
Resultat efter finansnetto 25 -17 117 -20 24 37 241 44 74 87
Årets resultat 22 -17 92 -20 18 27 198 34 74 87
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 1 10 18
Omsättningstillgångar 560 554 680 572 581 586 743 628 601 618
Tillgångar 560 554 680 572 581 586 743 629 611 636
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 451 504 596 503 523 505 606 488 454 444
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 109 51 84 69 57 81 138 141 157 191
Skulder och eget kapital 560 554 680 572 581 586 743 629 611 636
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 40 60 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 13 18 33
Utdelning till aktieägare 156 75 75 0 0 0 127 80 0 0
Omsättning 60 57 179 29 67 109 268 288 265 319
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 179 29 67 109 268 288 265 319
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 6 6 3 5 26 63 82 153
Rörelseresultat, EBITDA 5 -25 126 -32 15 34 159 125 74 67
Nettoomsättningförändring 5,26% -68,16% 517,24% -56,72% -38,53% -59,33% -6,94% 8,68% -16,93% -%
Du Pont-modellen 4,46% -3,07% 18,53% -3,15% 4,48% 6,66% 32,84% 18,60% 12,77% 13,68%
Vinstmarginal 41,67% -29,82% 70,39% -62,07% 38,81% 35,78% 91,04% 40,62% 29,43% 27,27%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 751,67% 882,46% 332,96% 1 734,48% 782,09% 463,30% 225,75% 169,10% 167,55% 133,86%
Soliditet 80,54% 90,97% 87,65% 87,94% 90,02% 86,18% 81,56% 77,58% 74,30% 69,81%
Kassalikviditet 513,76% 1 086,27% 809,52% 828,99% 1 019,30% 723,46% 538,41% 445,39% 382,80% 323,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...