Visa allt om Kaiser & Kaiser Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 57 179 29 67 109 268 288 265 319 268
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -25 126 -32 15 34 158 117 66 53 -171
Resultat efter finansnetto -17 117 -20 24 37 241 44 74 87 -120
Årets resultat -17 92 -20 18 27 198 34 74 87 -120
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 1 10 18 31
Omsättningstillgångar 554 680 572 581 586 743 628 601 618 596
Tillgångar 554 680 572 581 586 743 629 611 636 628
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 504 596 503 523 505 606 488 454 444 418
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 51 84 69 57 81 138 141 157 191 211
Skulder och eget kapital 554 680 572 581 586 743 629 611 636 628
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 40 60 120 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 13 18 33 66
Utdelning till aktieägare 75 75 0 0 0 127 80 0 0 60
Omsättning 57 179 29 67 109 268 288 265 319 268
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 179 29 67 109 268 288 265 319 268
Personalkostnader per anställd (tkr) - 6 6 3 5 26 63 82 153 323
Rörelseresultat, EBITDA -25 126 -32 15 34 159 125 74 67 -147
Nettoomsättningförändring -68,16% 517,24% -56,72% -38,53% -59,33% -6,94% 8,68% -16,93% 19,03% -%
Du Pont-modellen -3,07% 18,53% -3,15% 4,48% 6,66% 32,84% 18,60% 12,77% 13,68% -18,79%
Vinstmarginal -29,82% 70,39% -62,07% 38,81% 35,78% 91,04% 40,62% 29,43% 27,27% -44,03%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 882,46% 332,96% 1 734,48% 782,09% 463,30% 225,75% 169,10% 167,55% 133,86% 143,66%
Soliditet 90,97% 87,65% 87,94% 90,02% 86,18% 81,56% 77,58% 74,30% 69,81% 66,56%
Kassalikviditet 1 086,27% 809,52% 828,99% 1 019,30% 723,46% 538,41% 445,39% 382,80% 323,56% 282,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...