Visa allt om KAVENA Multimedia AB
Visa allt om KAVENA Multimedia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 107 997 85 018 103 041 118 499 136 444 121 390 118 195 96 052 71 187 62 093
Övrig omsättning 132 81 38 80 111 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 237 -1 801 -2 994 2 173 4 998 3 926 3 232 1 956 2 013 589
Resultat efter finansnetto -7 127 -2 267 -3 325 2 040 4 805 3 717 3 031 1 854 2 098 604
Årets resultat -7 127 -2 267 -1 599 1 734 2 804 2 178 1 443 1 007 1 482 415
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 348 4 216 4 440 3 996 3 434 652 586 239 193 299
Omsättningstillgångar 20 100 20 857 29 114 38 372 48 479 43 926 43 663 29 506 24 520 23 411
Tillgångar 20 447 25 073 33 554 42 368 51 913 44 578 44 249 29 746 24 714 23 710
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 951 5 158 7 425 9 924 9 390 7 006 5 428 4 335 3 329 2 348
Obeskattade reserver 0 0 0 1 726 2 226 1 921 1 421 1 036 625 625
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 417 7 730 9 744 3 508 3 467 3 305 4 019 1 609 530 0
Kortfristiga skulder 16 080 12 186 16 385 27 210 36 830 32 346 33 382 22 766 20 230 20 737
Skulder och eget kapital 20 447 25 073 33 554 42 368 51 913 44 578 44 249 29 746 24 714 23 710
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - 1 320 1 549 1 566 1 437 1 695 2 082 330 396 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 9 703 6 869 8 816 8 085 7 269 4 939 2 819 2 805 1 917 275
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 3 964 3 340 4 614 4 378 3 772 2 744 2 515 1 267 1 003 793
Utdelning till aktieägare 0 0 0 900 1 200 0 600 350 0 500
Omsättning 108 129 85 099 103 079 118 579 136 555 121 390 118 195 96 052 71 187 62 093
Nyckeltal
Antal anställda 20 21 26 25 22 21 16 12 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 400 4 048 3 963 4 740 6 202 5 780 7 387 8 004 11 865 12 419
Personalkostnader per anställd (tkr) 733 600 646 647 654 517 499 452 634 616
Rörelseresultat, EBITDA -3 955 -1 531 -2 760 2 342 6 835 4 121 3 360 2 073 2 086 658
Nettoomsättningförändring -% -17,49% -13,04% -13,15% 12,40% 2,70% 23,05% 34,93% 14,65% -%
Du Pont-modellen -20,50% -7,00% -8,77% 5,29% 9,79% 8,98% 7,47% 6,86% 8,85% 4,14%
Vinstmarginal -3,88% -2,06% -2,86% 1,89% 3,72% 3,30% 2,80% 2,12% 3,07% 1,58%
Bruttovinstmarginal 16,76% 18,02% 18,77% 20,68% 20,42% 17,82% 14,79% 100,00% 14,68% 12,02%
Rörelsekapital/omsättning 3,72% 10,20% 12,35% 9,42% 8,54% 9,54% 8,70% 7,02% 6,03% 4,31%
Soliditet 4,65% 20,57% 22,13% 26,43% 21,25% 18,89% 14,58% 17,08% 15,29% 11,80%
Kassalikviditet 84,65% 107,70% 111,31% 92,30% 91,60% 89,83% 91,48% 89,35% 75,83% 85,99%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...