Visa allt om FORTINO Trading AB
Visa allt om FORTINO Trading AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 306 240 80 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 223 45 21 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 262 28 21 0 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 202 17 16 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 435 245 265 250 250 250 250 250 250 250
Tillgångar 435 245 265 250 250 250 250 250 250 250
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 341 214 197 181 181 181 181 181 181 181
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 94 32 68 69 69 69 69 69 69 69
Skulder och eget kapital 435 245 265 250 250 250 250 250 250 250
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 306 240 80 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 223 45 21 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring 27,50% 200,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 60,23% 18,37% 7,92% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 85,62% 18,75% 26,25% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 86,93% 33,33% 37,50% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 111,44% 88,75% 246,25% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 78,39% 87,35% 74,34% 72,40% 72,40% 72,40% 72,40% 72,40% 72,40% 72,40%
Kassalikviditet 462,77% 640,62% 95,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...