Visa allt om FORTINO Trading AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 240 80 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 45 21 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 28 21 0 0 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 17 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 245 265 250 250 250 250 250 250 250 250
Tillgångar 245 265 250 250 250 250 250 250 250 250
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 214 197 181 181 181 181 181 181 181 181
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 32 68 69 69 69 69 69 69 69 69
Skulder och eget kapital 245 265 250 250 250 250 250 250 250 250
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 240 80 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 45 21 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring 200,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 18,37% 7,92% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 18,75% 26,25% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 33,33% 37,50% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 88,75% 246,25% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 87,35% 74,34% 72,40% 72,40% 72,40% 72,40% 72,40% 72,40% 72,40% 72,40%
Kassalikviditet 640,62% 95,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...