Visa allt om Galaxen Bygg AB
Visa allt om Galaxen Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 38 494 36 223 34 315 34 579 41 854 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 10 424 10 064 8 484 7 306 - 16 593 7 643 6 757 7 758 7 257
Rörelseresultat (EBIT) -561 1 011 1 165 398 4 539 263 -25 441 1 026 -239
Resultat efter finansnetto -489 1 123 1 812 896 5 005 302 423 4 1 064 162
Årets resultat -160 613 896 462 3 793 219 235 21 766 74
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 558 23 630 20 048 1 619 4 648 625 642 889 880 1 134
Omsättningstillgångar 40 598 41 134 43 636 71 026 67 452 15 054 11 062 10 244 9 920 10 611
Tillgångar 64 156 64 764 63 684 72 645 72 100 15 679 11 704 11 133 10 800 11 745
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 112 34 272 33 659 32 763 32 301 9 907 9 688 9 453 9 432 8 665
Obeskattade reserver 680 1 009 702 243 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 364 29 483 29 323 39 639 39 799 5 771 2 016 1 680 1 368 3 080
Skulder och eget kapital 64 156 64 764 63 684 72 645 72 100 15 679 11 704 11 133 10 800 11 745
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 064 561 1 053 1 034 975 951 1 131 1 108 1 083 1 030
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 22 762 21 421 20 587 19 839 15 980 9 238 1 667 1 476 1 467 1 968
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 10 192 9 738 9 424 9 003 8 020 4 330 2 120 1 757 1 903 2 143
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 48 918 46 287 42 799 41 885 41 854 16 593 7 643 6 757 7 758 7 257
Nyckeltal
Antal anställda 57 57 54 50 45 37 4 4 4 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 675 635 635 692 930 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 620 590 576 598 556 365 1 255 1 102 1 144 892
Rörelseresultat, EBITDA 741 2 094 1 203 509 4 820 380 35 510 1 079 -211
Nettoomsättningförändring 6,27% 5,56% -0,76% -17,38% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -0,76% 1,73% 2,85% 1,34% 7,04% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -1,27% 3,10% 5,29% 2,81% 12,13% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 29,18% 32,16% 41,71% 90,77% 66,07% -% -% -% -% -%
Soliditet 54,00% 54,13% 53,71% 45,35% 44,80% 63,19% 82,78% 84,91% 87,33% 73,78%
Kassalikviditet 138,26% 138,38% 147,35% 178,13% 168,85% 257,06% 548,71% 609,76% 725,15% 344,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...